Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

32LB580V
  • ТB/Аудио/Видео
  • Телевизори
  • 32LB580V

32LB580V

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

  • Софтуерна актуализация

    Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

    SW File(Version 04.04.27) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly Справка

    Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly

    * SW information 

    1. Improvement 
     1) Fix that the Netflix login isn’t saved due to disk full in common data area.

    2. Applicable model list 
    32LB5700-ZB 
    32LB570B-ZB 
    32LB570U-ZB 
    32LB570U-ZJ 
    32LB570V-ZJ 
    32LB572V-ZP 
    32LB570V-ZB 
    39LB5700-ZB 
    39LB570V-ZB 
    39LB570V-ZJ 
    39LB572V-ZP 
    42LB5700-ZB 
    42LB570V-ZB 
    42LB570V-ZJ 
    42LB572V-ZP 
    47LB5700-ZB 
    47LB570V-ZB 
    47LB570V-ZJ 
    47LB572V-ZP 
    50LB5700-ZB 
    50LB570V-ZB 
    32LB5800-ZM 
    32LB580B-ZM 
    32LB580U-ZM 
    32LB580V-ZM 
    32LB5820-ZJ 
    32LB582B-ZJ 
    32LB582U-ZJ 
    32LB582V-ZG 
    32LB582V-ZJ 
    39LB5800-ZM 
    39LB580V-ZM 
    42LB5800-ZM 
    42LB580V-ZM 
    42LB5820-ZJ 
    42LB582V-ZJ 
    42LB582V-ZG 
    42LB582V-ZG 
    47LB5800-ZM 
    47LB580V-ZM 
    47LB5820-ZJ 
    47LB582V-ZG 
    50LB5800-ZM 
    50LB580V-ZM 
    50LB5820-ZJ 
    55LB5800-ZM 
    55LB580V-ZM 
    55LB5820-ZJ 
    55LB582V-ZJ 
    60LB5800-ZM 
    60LB580V-ZM 
    47LB610V-ZU 
    50LB610V-ZU 
    55LB610V-ZU 
    60LB610V-ZU 

    3. Release History 
    [04.04.14] 
    1. Improve the lip-sync issue in YOMVI CP 

    [04.04.18] 
    1. Improve the Tricolor satellite channel missing issue. (Russia) 
    2. Apply the VHF 7Mhz and 8Mhz frequency table 
    3. Change the VHF 8Mhz -> 7Mhz (France) 
    4. Extend the DVB-C frequency table 

    [04.04.20] 
    1. Change the OTAU SO satellite (Intelsat904 to Kazsat3) - Kazakhstan 

    [04.04.23] 
    1. Apply the DVB-T2 - Czech 
    2. Improve the no continuous video play in Youtube 

    [04.04.25] 
    1. Disable the skype due to spec out. 
    2. Improve the issue to transmit data 2 times to server on clicking advertisement banner

    [04.04.27]
    1. Fix that the Netflix login isn’t saved due to disk full in common data area.Помощна библиотека


    • Troubleshooting
    • Телевизори
    07/11/2016
    Какъв тип уред използвате?
    • Operation
    • Телевизори
    04/11/2016
    Мога ли да използвам продукти, различни от безжичен донгъл (AN-WF100)?
    • Troubleshooting
    • Телевизори
    28/10/2016
    Не мога да свържа безжично Media-Box.
    • Troubleshooting
    • Телевизори
    28/10/2016
    Картината е размазана.
    • Operation
    • Телевизори
    28/10/2016
    Искам да изтрия определен канал.