Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

32MP58HQ-P
 • Бизнес решения
 • Професионални монитори
 • 32MP58HQ-P

32MP58HQ-P

Информация за гаранциите Труд 36 МЕСЕЦА / Части 36 МЕСЕЦА Още

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.
 • Ръководство на потребителя

  Ръководството за потребителя предлага информация за продукта.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  32MP58HQ Win10 driver Справка

  32MP58HQ Win10 driver

  32MP58HQ Win10 driver  [Mac OS X] OnScreen Control - version 1.37 Справка

  [Mac OS X] OnScreen Control - version 1.37

  OnScreen Control is an application used to manage a single monitor or a group of monitor with useful features such as Monitor Control, My Display Presets and Screen Split. This software is compatible in Windows and Mac OS. 
  OnScreen Control displays all connected LG monitor information. This software is compatible with LG monitors only. 

  Note: 
  - OnScreen Control can support up to 6 monitors. 
  - Depending on the connected monitor, supported menu may vary. 

  Version :1.37
  Updates on 1.37 : Freesynce option is added.

  Supported OS : 
  Mac OS X 10.9
  Mac OS X 10.10
  Mac OS X 10.11  [Windows] OnScreen Control - version 1.39 Справка

  [Windows] OnScreen Control - version 1.39

  OnScreen Control is an application used to manage a single monitor or a group of monitor with useful features such as Monitor Control, My Display Presets and Screen Split. This software is compatible in Windows and Mac OS.
  OnScreen Control displays all connected LG monitor information. This software is compatible with LG monitors only.

  Note: 
  - OnScreen Control can support up to 6 monitors.
  - Depending on the connected monitor, supported menu may vary.

  Version :1.39
  updates on 1.39 version : Freesync menu added.

  Supported OS :

  Windows 7 (32-bit and 64-bit, Service Pack 1) 
  Windows 8.1 (32-bit and 64-bit) 
  Windows 10 (32-bit and 64-bit)
  32MP58 Win10 driver Справка

  32MP58 Win10 driver

  32MP58 Win10 driver  32MP58HQ Win10 driver Справка

  32MP58HQ Win10 driver

  32MP58HQ Win10 driver