Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

50LB671V
 • ТB/Аудио/Видео
 • Телевизори
 • 50LB671V

50LB671V

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  Software File (Version 05.05.01) Справка

  The latest firmware file for upgrade

  49JL9000-ZA
  55JL9000-ZA
  60JL9000-ZA
  49LB870V-ZA
  55LB870V-ZA
  60LB870V-ZA
  55LB675V-ZA
  55LB676V-ZA
  32LB652V-ZA
  42LB652V-ZA
  47LB652V-ZA
  55LB652V-ZA
  42LB670V-ZA
  47LB670V-ZA
  50LB670V-ZA
  55LB670V-ZA
  42LB670V-ZA
  47LB670V-ZA
  50LB670V-ZA
  55LB670V-ZA
  42LB676V-ZA
  47LB676V-ZA
  50LB676V-ZA
  55LB676V-ZA
  70LB650V-ZA
  42LB630V-ZA
  47LB630V-ZA
  55LB630V-ZA
  49LB860V-ZB
  55LB860V-ZB
  60LB860V-ZB
  42LB671V-ZB
  47LB671V-ZB
  50LB671V-ZB
  55LB671V-ZB
  42LB674V-ZB
  47LB674V-ZB
  50LB674V-ZB
  55LB674V-ZB
  42LB673V-ZB
  47LB673V-ZB
  55LB673V-ZB
  42LB690V-ZC
  47LB690V-ZC
  55LB690V-ZC
  42LB677V-ZC
  47LB677V-ZC
  50LB677V-ZC
  42LB680V-ZD
  47LB680V-ZD
  55LB680V-ZD
  60LB680V-ZD
  65LB680V-ZD
  42LB730V-ZD
  47LB730V-ZD
  55LB730V-ZD
  60LB730V-ZE
  65LB730V-ZE
  42LB731V-ZE
  47LB731V-ZE
  55LB731V-ZE
  32LB650V-ZE
  39LB650V-ZE
  42LB650V-ZE
  47LB650V-ZE
  50LB650V-ZE
  50LB650V-ZE
  42LB658V-ZE
  42LB689V-ZF
  42LB679V-ZF
  47LB679V-ZF
  55LB679V-ZF
  42LB671V-ZF
  47LB671V-ZF
  55LB671V-ZF
  42LB678V-ZF
  47LB678V-ZF
  55LB678V-ZF
  42LB720V-ZG
  47LB720V-ZG
  55LB720V-ZG
  60LB720V-ZG
  42LB700V-ZG
  47LB700V-ZG
  55LB700V-ZG
  42LB679V-ZH
  47LB679V-ZH
  32LB653V-ZK
  42LB653V-ZK
  47LB653V-ZK
  50LB653V-ZK
  55LB653V-ZK
  42LB631V-ZL
  47LB631V-ZL
  55LB631V-ZL
  32LB650V-ZN
  39LB650V-ZN
  42LB650V-ZN
  47LB650V-ZN
  50LB650V-ZN
  55LB650V-ZN
  60LB650V-ZN
  32LB656V-ZN
  42LB656V-ZN
  47LB656V-ZN
  55LB656V-ZN
  42LB639V-ZU
  32LB656V-ZNПомощна библиотека

  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Забавяне на картината
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Предпазителят спира захранването
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Картината прекъсва при преместване на телевизора от ляво надясно и обратно
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  При цифрово предаване няма звук
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Чувам писклив звук