Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

LPC-LM340A
 • ТB/Аудио/Видео
 • Аудио
 • LPC-LM340A

LPC-LM340A

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Помощна библиотека

  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да се свържа портативен аудио плейър с високоговорител?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да задам настройки за защита на безжичната мрежа?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Тонколоната не може да се свърже чрез Wi-Fi.
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  От какво може да се разпадне груповото свързване на тонколоните?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  03/07/2015
  Какви формати поддържат тонколоните MusicFlow ?