Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

TCH-M900R
 • ТB/Аудио/Видео
 • Аудио
 • TCH-M900R

TCH-M900R

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Помощна библиотека

  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да свържа смарт устройство към високоговорител чрез Bluetooth?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как се използва списъка за изпълнение?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да включа тонколоната към NAS устройство?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да се свържа портативен аудио плейър с високоговорител?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да управляваме възпризвеждането от телефон, чийто екран е заключен?