Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

XA105
 • ТB/Аудио/Видео
 • Аудио
 • XA105

XA105

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  Firmware update for XA105 (Ver:42/Date:2011.08.24) Справка

  Firmware update for XA105

  1.Upgrade to newest program

  2. Version : 42

  3. How to update CD program
     1) Format USB storage.
     2) Copy the released program file to USB storage
     3) Insert USB to SET, Power on SET, Press USB key
     4) Automatically Start Downloading firmware, and then FLD display “FIRMWARE”
         (Don’t Press Power key)
     5) FLD diplays “FINISH” when downloading is finished.
     6) After ejecting USB, Unplug the power cord and plug it back in.Помощна библиотека

  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Появява се съобщение “Insufficient storage on music flow product (Недостатъчно пространство за съхранение)”
  • Troubleshooting
  • Аудио
  25/05/2015
  Как да актуализирам music flow високоговорителите?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  03/07/2015
  Има ли ограничение за броя на файловете, които могат да бъдат споделяни?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да използваме услугата Music recommendation service?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  28/05/2015
  Не намираме приложенията на iPad.