Skip to Contents
Затвори

Намерете център за ремонт

Посетете най-близкия център за ремонтни услуги на LG

Този център за ремотнни услуги на LG осигурява предложени от клиентите маршрути. Освен това можете да споделите страницата в SNS и имейл.

Работно време
Контакти Телефон: 359 2 91 823
Факс:
Адрес 1 Svetlostryi BL240 - G-73 Sofia, Bulgaria , SOFIA , , 1111
Подлежащ на ремонт продукти Други продукти, Монитори, Професионални монитори
Указания
B
1 Svetlostryi BL240 - G-73 Sofia, Bulgaria , SOFIA , , 1111

Предлагани маршрути