Přejít na obsah

Strategie v technologii

LG Electronics se zaměřuje na využití vyspělých technologií s cílem přinášet pokrok. Pevný závazek společnosti ve vztahu k výzkumu a vývoji znamená ochotu vždy přijmout výzvu, jak dokládá naše výroba prvního Blu-ray disku na světě a plochých panelů příští generace.

 

Chytrá technologie pro chytré zákazníky

LG Electronics se stále více zaměřuje na „chytrou technologii“ (Smart Technology) – technologii, která zákazníkům vnáší do života pohodlí a radost. Chytrá technologie je vývojová filozofie, v níž jde o citlivou komunikaci se zákazníky s cílem dodávat výrobky, které každý chce a které může jednoduše používat. Tento zákaznicky orientovaný princip se stal pro LG nejdůležitější vývojovou filozofií jako výsledek shromažďování zpětné vazby od zákazníků a její aplikace na své výrobky.

Náš cíl: hrát ve světě vedoucí úlohu v oblasti elektroniky a informační technologie

Aby si LG Electronics udržela vedoucí pozici mezi globálními společnostmi působícími v odvětví elektroniky a informační technologie, zaměřuje svůj výzkum a vývoj na „skvělé produkty“ a na vylepšování hlavních technologických schopností prostřednictvím procesu „výběru a zaměření“ uplatňovaného v klíčových kategoriích, jako jsou mobilní telefony a digitální televizory. 

V důležitých oblastech obchodní činnosti, jako jsou digitální spotřebiče a audio/video, se LG staví do čela celosvětového vývoje soustředěním pozornosti na prémiové výrobky a rozsáhlejším výzkumem a vývojem v nových produktových kategoriích.

V nových oblastech, jako je home networking (domácí počítačové sítě), GPS, a mobilní audio/video, zaměřuje společnost své úsilí na vývoj konvergentních produktů v reakci na současný trend spočívající ve slučování různých technologií a výrobků. LG Electronics navíc hraje na tomto novém trhu vůdčí roli, neboť se aktivně podílí na realizaci pilotních projektů vývoje nových produktů ve spolupráci s poskytovateli různých služeb.

Úspěch jako výsledek náboru nejtalentovanějších pracovníků a konsolidace výzkumných a vývojových systémů

Aby mohla plnit své vysoké cíle, přijímá společnost LG Electronics neustále nové talentované pracovníky a snaží se rozšiřovat svoji globální obchodní činnost konsolidací výzkumných a vývojových systémů orientovaných na místní trhy ve strategických zemích, jako jsou Čína a Indie. Společnost také rozšiřuje své mezinárodní možnosti v oblasti výzkumu a vývoje uzavíráním strategických spojenectví s jinými významnými společnostmi, co se týče standardizace a nových produktů.

LG Electronics provozuje globální systém výzkumu a vývoje, který se skládá z více než 30 výzkumných středisek. Prostřednictvím tohoto systému společnost podporuje otevřenou inovaci s využitím cizích inovačních technologií za účelem zabezpečení klíčových technologií a včasné identifikace hnacích motorů budoucího růstu. Ve všech těchto činnostech je konečným cílem společnosti LG naplnění její vize: špičkového globálního výzkumu a vývoje.

zavřít