Přejít na obsah

Záruky a důležité informace

Přečtěte si oznámení o aktualizaci softwaru, nových produktech a službách spojených s konkrétním produktem.

 
Název Informace o zpětném odběru elektrozařízení LG a použitých baterií LG Datum 03/12/2009
view notice

Naše společnost, LG Electronics CZ s.r.o., jako výrobce ve smyslu zákona o odpadech, plní v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech své povinnosti stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení, odpadních baterií a akumulátorů přenesením těchto povinností na jinou, právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců.

Těmito právnickými osobami jsou společnosti:

  • ELEKTROWIN a.s. se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP pod č.j. KH001/05 – ECZ.
    Odkaz na internetové stránky ELEKTROWIN a.s.
  • ASEKOL s.r.o. se sídlem U Pejřárny 97, Praha 4, zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP pod číslem č.j. KH005/05-ECZ.
    Odkaz na internetové stránky ASEKOL s.r.o.
  • ECOBAT s.r.o. se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6, zapsaná v Seznamu výrobců elektrozařízení vedeném MŽP pod číslem č.j. 89528/ENV/09.
    Odkaz na internetové stránky ECOBAT s.r.o.

 

SEZNAM


Zavřít

Tady LG ELECTRONICS CZ.

Nenašli jste model, který jste hledali?
Zkuste vyhledat v jiné zemi.