Přejít na obsah

LG Green Management

Společnosti LG není lhostejné prostředí, ve kterém podniká. Podporuje proto aktivity, které vedou ke zpětnému odběru produktů, ochraně životního prostředí a šetrnému nakládání s odpady. Společnost LG spolupracuje v České republice a na Slovensku s různými organizacemi, jako je Asekol, EKO-KOM, ECOBAT, EKOLAMP.

www.asekol.cz

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

zavřít