Přejít na obsah

Management Jeong-do

„Management Jeong-do“ společnosti LG Electronics ztělesňuje naše vysoké etické standardy podnikání transparentním a čestným způsobem.

Cesta společnosti LG

„Management Jeong-do“ – představuje jedinečnou aplikaci etiky v podání společnosti LG. Společnost LG dosáhne úspěchu prostřednictvím spravedlivých manažerských postupů a neustálého rozvoje obchodních dovedností.

Etický kodex

Záměrem společnosti LG, který je stanoven v chartě managementu, je šířit filozofii „vytváření hodnoty pro zákazníky“ a filozofii „managementu založeného na respektu“, které umožňují odpovědnější a otevřenější management. Společnost LG se trvale rozvíjí jako přední globální společnost, která hledá širší veřejný prospěch prostřednictvím spolupráce, vzájemné důvěry a respektování ekonomiky volného trhu. Z tohoto důvodu všichni zaměstnanci společnosti LG slibují, že budou jednat čestně a budou se při rozhodování řídit hodnotami etického kodexu.

Kodex chování

Společnost LG Electronics se zavázala „vyhrávat podle pravidel“. Zdravé a transparentní postupy managementu pokládáme za základ individuálního úspěchu a globální konkurenceschopnosti. Společnost LG Electronics se zavazuje, že bude při všech globálních operacích podnikat v souladu s místními zákony a předpisy, používat poctivé metody hospodářské soutěže a dodržovat nejvyšší standardy obchodního chování. Kodex chování společnosti LG Electronics stanovuje jasné standardy pro shodu se zákonnými a jinými předpisy, které jsou závazné pro všechny zaměstnance. Jedině tak je možné realizovat principy obsažené v Etickém kodexu společnosti LG.

Horká linka pro záležitosti etiky

Stali jste se svědky neetického nebo nelegálního chování ve společnosti LG? 
Prostřednictvím Horké linky pro záležitosti etiky můžete oznámit chování, které není v souladu s vysokými etickými standardy společnosti LG.

Ethics Hotline

zavřít