Mine otse sisu juurde

Juriidiline teave

See veebileht sisaldab omandiõigust puudutavaid teatisi ja autoriõigusteavet, mille sätetest tuleb kinni pidada.

Autoriõigus

Selle veebisaidi kasutajad võivad veebisaidil olevatest materjalidest ühe koopia isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks alla laadida või välja printida, tingimusel et teavet ei muudeta mingil moel, ega kustutata või muudeta autoriõigust ja kaubamärke puudutavaid teatisi. Kõik materjalid käesoleval veebilehel on ainult seaduslikuks kasutamiseks. Ühtki osa veebisaidil olevast teabest ei tohi kopeerida, jagada või edastada ärilistel eesmärkidel ilma ettevõtte LG Electronics Latvia Limited kirjaliku nõusolekuta. LG Electronics Latvia Limited on veebisaidi täieõiguslik omanik, kellele kuuluvad ka käesolevalt veebilehelt allalaaditud intellektuaalse omandi õigused.

Andmete esitamine ettevõttele LG Electronics Latvia Limited

LG Electronics Latvia Limited ei soovi oma veebilehe kaudu saada konfidentsiaalset või isiklikku teavet. Palun arvestage, et ettevõttele LG Electronics Latvia Limited saadetud teavet või materjali EI peeta konfidentsiaalseks. Kui edastate ettevõttele LG Electronics Latvia Limited teavet või materjali, siis annate ettevõttele LG Electronics Latvia Limited, selle asutajaettevõttele, tütarettevõttele ja filiaalidele piiramatu ja tagasivõetamatu õiguse kasutada, kopeerida, kuvada, demonstreerida, muuta, edastada ja jagada seda teavet või materjali; samuti nõustute, et LG Electronics Latvia Limited võib selliseid edastatud mõtteid, arvamusi, teadmisi või oskusi igal moel kasutada.

Vastutus

Sellel veebilehel olevat teavet käsitletakse viisil "nagu on", mis tähendab igasuguste (otseste ja kaudsete) garantiide puudumist, sh (kuid mitte ainult) turustusalased garantiid, sobivus spetsiifiliseks eesmärgiks või vastavus kõigile sätetele.

Teave käesoleval veebilehel võib sisaldada tehnilisi puudujäämisi ja kirjavigu. Teavet võidakse etteteatamata muuta või uuendada. LG Electronics Latvia Limited võib sellest eelnevalt etteteatamata igal ajal siin kirjeldatud tooteid ja/või programme parendada ja/või muuta.

Selles alas olevad lingid viivad teid ära ettevõtte LG Electronics Latvia Limited veebilehelt (www.lge.lv). Lingitud veebisaite ei halda LG Electronics Latvia Limited. LG Electronics Latvia Limited ei vastuta lingitud veebisaitide sisu, nendes omakorda sisalduvate linkide ega selliste saitide muudatuse või uuenduste eest. Mistahes veebisaidi linkimine ei tähenda seda, et LG Electronics Latvia Limited selle veebisaidi heaks kiidab.

Vastutusest loobumine

Tekstid LG Electronics Latvia Limited veebilehel võivad sisaldada tehnilisi puudujäämisi ja kirjavigu. LG Electronics Latvia Limited ei garanteeri oma veebilehel kuvatavate või edastatavate selliste tekstide täpsust ja täielikkust või mistahes nõuande, arvamuse, avalduse või muu teabe usaldusväärsust. Te nõustute, et taolise arvamuse, nõuande, avalduse, märkuse või teabe kasutamine toimub ainult teie enda vastutusel. Ettevõttel LG Electronics Latvia Limited on oma äranägemise järgi õigus veebilehel või selle mistahes osal olevaid vigu ja väljajätmisi etteteatamata parandada. LG Electronics Latvia Limited võib antud veebisaiti või siin olevaid tekste, toote-, programmi- ja teenusekirjeldusi igal ajal etteteatamata muuta.

Ettevõtte LG Electronics Latvia Limited veebilehel olevat sisu ja tarkvara käsitletakse viisil "nagu on", mis tähendab igasuguste (otseste ja kaudsete) garantiide ja avalduste puudumist, sh (kuid mitte ainult) turustusalased garantiid, sobivus spetsiifiliseks eesmärgiks või vastavus kõigile sätetele.

Klienditeavitus

LG Electronics Latvia Limited on teadlik mitmest e-posti vahendusel toimuvast petuskeemist, kus volitamata kolmas osapool saadab kasutajale eksitava sisuga e-kirja. Näiteks kirja, et adressaadil on õigus heategevuslikule annetusrahale, ta on saanud lotovõidu või tasuva töökoha. Me kinnitame, et ükski sellistest kirjadest pole ametlik ettevõtte LG Electronics Latvia Limited kampaania/tööpakkumine ning sellest tulenevalt keeldume igasugustest kaasnevatest kohustustest või vastutusest. Soovitame adressaadil taolistele e-kirjadele mitte vastata ega avaldada oma isiklikke andmeid.

sulge