Αξεσουάρ Κλιματισμού – Ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου

Αξεσουάρ Κλιματισμού – Ανιχνευτής διαρροής ψυκτικού μέσου (Refrigerant Leakage Detector)

LG A/C Accessories - Refrigerant Leakage Detector

  • Ανύχνευση διαρροής ψυκτικού μέσου
  • Συναγερμός & σταμάτημα εσωτερικής μονάδας
  • Σύνδεση με εσωτερικές μονάδες MULTI V IV (4ης γενιάς)

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ

Ο ανιχνευτής διαρροής ελέγχει την συγκέντρωση του ψυκτικού μέσου στο χώρο και σε περίπτωση που αυτή υπερβεί τα 6.000 ppm ενεργοποιείται.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Σε περίπτωση ανίχνευσης υπερβολικής συγκέντρωσης ψυκτικού μέσου στο χώρο, ξεκινά ηχητικός συναγερμός ενώ η εσωτερική μονάδα τίθεται εκτός λειτουργίας προς αποφυγή επιπλέον διαρροής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ MULTI V 4ης ΓΕΝΙΑΣ

Ο ανιχνευτής μπορεί να συνδεθεί μόνο με τις εσωτερικές μονάδες ΜULTI V 4ης γενιάς.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο