Εσωτερικές μονάδες δαπέδου

Συστήματα VRF - MULTI V - Εσωτερικές μονάδες δαπέδου

LG A/C Floor units

  • Μονάδες 4ης γενιάς
  • Ευέλικτη εγκατάσταση με 3 τρόπους
  • Φίλτρο συρόμενου τύπου
  • Αποφυγή ψυχρών ρευμάτων

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

Συστήματα VRF - MULTI V - Εσωτερικές μονάδες δαπέδου

LG A/C Floor units

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο