Συστήματα VRF - MULTI V - Εσωτερικές μονάδες προσαγωγής 100% νωπού αέρα

Συστήματα VRF - MULTI V - Εσωτερικές μονάδες προσαγωγής 100% νωπού αέρα (Fresh airtake unit)

LG A/C Fresh airtake unit

  • Τροφοδοσία του χώρου με νωπό αέρα
  • Οικονομική λειτουργία
  • Ανεμιστήρας με κινητήρα ΒLDC

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο