Λογισμικό AC Manager Plus/IV

AC Manager Plus/IV

LG AC Manager Plus/IV

  • Λογισμικό κεντρικής διαχείρισης
  • Έλεγχος έως 32 ΑCP AC Smart/ 8.192 εσωτερικών μονάδων
  • Στατιστικά κατανάλωσης
  • Αναφορά λειτουργίας

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το AC Manager Plus/IV είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρρμα ελέγχου και διαχείρισης για μεγάλες εγκαταστάσεις ή κεντρικής διαχείρισης πολλαπλών μικρότερων εγκαταστάσεων που είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους γεωγραφικά.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΩΣ 32 ΑCP / AC SMART / 8.192 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το AC Manager Plus/IV μπορεί να διαχειριστεί εσωτερικές μονάδες που είναι συνδεδεμένεες σε 32 ACP/AC Smart (μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων 8.192).

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τα στατιστικά κατανάλωσης αποθηκεύονται στην μνήμη, ώστε ο διαχειριστής του συστήματος να μπορεί να επιμερίσει την κατανάλωση σε κάθε εσωτερική μονάδα για την περίοδο που επιθυμεί (απαραίτητος επιπλέον εξοπλισμός για τον επιμερισμό κατανάλωσης .

ΑΝΑΦΟΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Το χειριστήριο αποθηκεύει τυχόν σφάλματα που έχουν προκύψει καθώς και τους χειρισμούς που δόθηκαν σε τοπικό επίπεδο ώστε να είναι πιό εύκολη η διαχείριση.

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δυνατότητα για εβδομαδιαίο, μηνιαίο αλλά και ετήσιο χρονοπρογραμματισμό.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ( INTERLOCKING )

Μπορείτε να προγραμματίσετε τη διασύνδεση της λειτουργίας των μονάδων που ελέγχονται με εξωτερικά σήματα (Input / Output).

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο