ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V

ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΙΧΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V – OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3,6 KW

ARNU12GSEL2

  • Φίλτρο Plasma
  • Ευέλικτος Έλεγχος
  • Απόδοση Μονάδας: Ψύξη 3,6 Κw / Θέρμανση 4,0 Κw

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΦΙΛΤΡΟ PLASMA

Χάρη στο ενσωματωμένο φίλτρο plasma ο αέρας του δωματίου διατηρείται καθαρός και υγιεινός.

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι μονάδες μπορούν να ελεγχθούν είτε με ασύρματο είτε με ενσύρματο τηλεχειριστήριο ενώ ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να ελεγχθούν πολλαπλές μονάδες με ένα χειριστήριο ή μπορούν να συνδεθούν 2 χειριστήρια σε μία μονάδα.

ΑΠΟΔΟΣΗ MONΑΔΑΣ: ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ 3,6 ΚW / 4,0 ΚW

H μονάδα αποδίδει 3,6 KW (12.300 BTU/h) σε λειτουργία ψύξης & 4,0 KW (13.650 BTU/h) σε λειτουργία θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο