ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V

ARNU18GBHA2

  • Υψηλή Στατική Πίεση
  • Δυνατότητα Αλλαγής Στατικής Πίεσης
  • Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
  • Ευέλικτος Έλεγχος

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΥΨΗΛΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Η μονάδα διαθέτει υψηλή στατική πίεση για την δυνατότητα σύνδεσης με αεραγωγούς μεγάλου μήκους.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η στατική πίεση του ανεμιστήρα αλλάζει εύκολα και γρήγορα απο το τηλεχειριστήριο, έτσι ώστε η λειτουργία της μονάδας να προσαρμόζεται απόλυτα στις παραμέτρους της εγκατάστασης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

Η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων γίνεται ευκολότερη χάρη στην ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων.

ΕΥΕΛΙΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι μονάδες μπορούν να ελεγχθούν είτε με ασύρματο είτε με ενσύρματο τηλεχειριστήριο ενώ ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να ελεγχθούν πολλαπλές μονάδες με ένα χειριστήριο ή μπορούν να συνδεθούν 2 χειριστήρια σε μία μονάδα.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο