ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V - ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ARUN520LT3

 • Μεγάλη Ποικιλία Εσωτερικών Μονάδων
 • Υψηλή Αξιοπιστία
 • Μοναδική Τεχνολογία Inverter
 • Υψηλοί Συντελεστές Απόδοσης

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ARUN520LT3

 • Ψύξη (kW)
 • Θέρμανση (σε εξωτερική θερμοκρασία +7 °C) kW
 • Θέρμανση (σε εξωτερική θερμοκρασία -7 °C) kW
 • 145,6
 • 163,8
 • 148,9
 • Ψύξη (kW)
 • Θέρμανση (σε εξωτερική θερμοκρασία +7 °C) kW
 • Θέρμανση (σε εξωτερική θερμοκρασία -7 °C) kW
 • 37
 • 38,5
 • 44,5
 • Υγρό (mm / inches)
 • Αέριο (mm / inches)
 • Ø 19,05/ Ø 3/4
 • Ø 41,3 / Ø 1 & 5/8
 • Ηχητική Πίεση (dBA)
 • 65,8
 • Βάρος (kg)
 • Διαστάσεις (mm)
 • 260 x 2 + 325 x 1
 • (1240 x 1680 x 760) x 3
 • Παροχή αέρα (m3/min)
 • 670
 • Λόγος ενεργειακής απόδοσης (EER)
 • Συντελεστής απόδοσης θέρμανσης (COP)
 • 3,94
 • 4,25
 • Ψύξη (Ελάχιστη - Μέγιστη) °C
 • Θέρμανση (Ελάχιστη - Μέγιστη) °C
 • - 5 ~ 43
 • -20 ~ 16
 • Τύπος
 • Ποσότητα (kg)
 • Ελεγχος
 • R410A
 • 23
 • EEV
 • Τύπος
 • Ποσότητα (cc)
 • FVC68D(PVE)
 • 18200
 • Συνολικό μήκος σωληνώσεων (m)
 • Μήκος σωληνώσεων μετά την 1η διακλάδωση (m)
 • Μέγιστη υψομετρική διαφορά Εσ. - Εξ. (m)
 • 1000
 • 200 (225)
 • 110
 • Μέγιστος αριθμός συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων
 • Λόγος σύνδεσης εσωτερικών μονάδων
 • 64
 • 50 ~ 130 %
 • Ηλεκτρική τροφοδοσία (Ø / V / Hz)
 • Καλώδιο μετάδοσης σημάτων (Eξ. - Μονάδα ΒD) N x mm2
 • 3 / 380 ~ 415 / 50
 • 2C X 1.0 ~ 1.5
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο