Εσωτερικές μονάδες Οροφής & Δαπέδου

Συστήματα VRF - MULTI V - Εσωτερικές μονάδες Οροφής & Δαπέδου

LG Floor and Ceiling units

  • Μονάδες οροφής & δαπέδου/οροφής
  • Έλεγχος διεύθυνσης ροής αέρα
  • Ευελιξία στην εγκατάσταση
  • Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο