Συστήματα MULTI - Εξωτερικές μονάδες MULTI F

Πολυδιαιρούμενα συστήματα MULTI - Εξωτερικές μονάδες MULTI F

LG Multi F

  • Σύνδεση έως και 5 εσωτερικών μονάδων.
  • Σύνδεση εσωτερικών απ’ευθείας στην εξωτερική μονάδα.
  • Μεγάλη επιλογή εσωτερικών μονάδων.
  • Έλεγχος σωστής σύνδεσης.

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

Πολυδιαιρούμενα συστήματα MULTI - Εξωτερικές μονάδες MULTI F

LG Multi F

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο