Συστήματα MULTI - Εξωτερικές μονάδες MULTI FDx

Πολυδιαιρούμενα συστήματα MULTI - Εξωτερικές μονάδες MULTI FDx

LG Multi FDx

  • Σύνδεση έως και 9 εσωτερικών μονάδων.
  • Μεγάλα διαθέσιμα μήκη σωληνώσεων.
  • Μεγάλη επιλογή εσωτερικών μονάδων.
  • Έλεγχος μέγιστης κατανάλωσης.

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο