Ημικεντρικός Κλιματισμός – Inverter & H-Inverter Series

LG SCAC Ceiling Concealed Ducts

LG SCAC Ceiling Concealed Ducts

  • Μονάδες υψηλής στατικής/ Χαμηλού προφίλ
  • Δυνατότητα αλλαγής στατικής πίεσης
  • Έλεγχος από δύο θερμοστάτες

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ
ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

LG SCAC Ceiling Concealed Ducts

LG SCAC Ceiling Concealed Ducts

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο