ΜΟΝΑΔΑ OΡΟΦΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V

ΜΟΝΑΔΑ OΡΟΦΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V – OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 7,1 KW

URNU24GVJA2

  • Ανάρτηση από την Οροφή
  • Έλεγχος Διεύθυνσης Ροής Αέρα
  • Απόδοση Μονάδας: Ψύξη / Θέρμανση 7,1 Κw / 8,0 Κw

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

Οι μονάδες αυτές τοποθετούνται αναρτημένες απο την οροφή για καλύτερη και ταχύτερη παροχή αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη διεύθυνση της ροής του αέρα.

ΑΠΟΔΟΣΗ MONΑΔΑΣ: ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ 7,1 ΚW / 8,0 ΚW

H μονάδα αποδίδει 7,1 KW (24.200 BTU/h) σε λειτουργία ψύξης & 8,0 KW (27.300 BTU/h) σε λειτουργία θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο