ΜΟΝΑΔΑ OΡΟΦΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V

ΜΟΝΑΔΑ OΡΟΦΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ MULTI V – OΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 5,6 KW

URNU36GVKA2

  • Ανάρτηση από την Οροφή
  • Έλεγχος Διεύθυνσης Ροής Αέρα
  • Απόδοση Μονάδας: Ψύξη / Θέρμανση 10,6 kW / 11,9 kW

ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

Οι μονάδες αυτές τοποθετούνται αναρτημένες απο την οροφή για καλύτερη και ταχύτερη παροχή αέρα στον κλιματιζόμενο χώρο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

Ο χρήστης μπορεί να ελέγξει τόσο την οριζόντια όσο και την κατακόρυφη διεύθυνση της ροής του αέρα.

ΑΠΟΔΟΣΗ MONΑΔΑΣ: ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ 10,6 ΚW / 11,9 ΚW

H μονάδα αποδίδει 10,6 KW ( 36.100 BTU/h ) σε λειτουργία ψύξης & 11,9 KW ( 40.600 BTU/h ) σε λειτουργία θέρμανσης.

Ο σχεδιασμός, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

*O εξοπλισμός περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου. Χημική ονομασία : R410A

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

κλείσιμο