Preskoči na sadržaj

PRAVILA PRIVATNOSTI

1. OSNOVNE INFORMACIJE

1.1. Pravila privatnosti odnose se na vaše podatke i informacije koje prikupljaju i obrađuju Operateri, povezane ili druge tvrtke pod imenom LG (u daljnjem tekstu: LG). Na ovoj Stranici i u ovim Pravilima sve riječi napisane velikim početnim slovom imaju jednako značenje kao u Općim uvjetima (u daljnjem tekstu: Uvjeti) ako ovdje nije drugačije navedeno. Podatke na ovoj Stranici kontrolira LG Electronics Magyar Kft. (sjedište: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 3/A., reg. br.: 01-09-169580, registracijski broj za procesiranje podataka je dan od strane Mađarskog Nacionalnog Autoriteta za procesiranje podataka i slobodu informacija: 02581, u daljnjem tekstu: Kontrolor). Kontrolor ima pravo, na temelju posebnog ugovora, koristiti treću stranu za obradu prikupljenih podataka, koja će biti identificirana kasnije, u sklopu informacija o obradi prikupljenih podataka, ako je bude. Ukoliko dođe do obrade vaših osobnih podataka od strane treće osobe, kao izvršitelj obrade će se koristiti isključivo osoba koja je registrirana za obavljanje takvih djelatnosti i koja osigurava dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka.

1.2. Operateri zadržavaju pravo izmjene ovih Pravila sukladno relevantnim zakonskim odredbama, a takve izmjene stupaju na snagu od trenutka njihove objave. Zato trebate ovu Stranicu posjećivati često kako biste mogli pratiti i prihvatiti izmjene. Ova su Pravila posljednji put ažurirana 6. kolovoza 2013. Ako ova Stranica iz bilo kojeg razloga nije dostupna, na vaš zahtjev možemo kopiju aktualnih Pravila privatnosti poslati e-poštom. Želimo vas obavijestiti da ustupanjem bilo kakvih podataka izjavljujete da ste upoznati te da prihvaćate aktualni sadržaj naših Pravila privatnosti.

2. PRIMLJENI PODACI I ZAŠTITA PODATAKA

2.1. Ova stranica nije stvorena kako bi Korisnicima pružila mogućnost za slanje osobnih podataka, ali na nekim stranicama od vas može biti zatraženo slanje osobnih podataka, no u tom slučaju Operateri prethodno trebaju objasniti svrhu zahtjeva. Informacije možete ustupiti dobrovoljno tijekom komunikacije s Operaterima ili ih objaviti u sklopu internetske komunikacije vezane uz LG.

3. PRIKUPLJENE INFORMACIJE

3.1. Informacije koje prikupljamo mogu sadržavati:

    3.1.1. vaše ime, detalje o kontaktima (uključujući npr. poštansku adresu te e-adresu, broj telefaksa i telefona),
    3.1.2. vašu dob, spol, zanimanje, profesionalne i osobne interese, demografske detalje, iskustvo vezano uz naše proizvode i usluge.

3.2. Neke od informacija koje prikupimo mogu se smatrati ‘osobnim podacima’ prema Članku 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne Novine, 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12) (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti osobnih podataka). ‘Osobnim podatkom’ smatra se svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koje se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Ne prikupljamo niti obrađujemo informacije koje se smatraju ‘posebnom kategorijom osobnih podataka’ prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka. 'Posebna kategorija osobnih podataka' podrazumijeva osobne podatke koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobne podatke o kaznenom i prekršajnom postupku.

4. SVRHA OBRADE PODATAKA

4.1. Vaše osobne podatke prikupljene na našoj Stranici koristimo primarno u sljedeće svrhe:

    4.1.1. kako bismo vas registrirali na Stranici ili kako bismo vam pružili usluge putem naše Stranice (uključujući svaku pretragu informacija ili zahtjev povezan s našim proizvodima ili uslugama),
    4.1.2. kako bismo evaluirali i analizirali naše tržište, potrošače, proizvode i usluge (uključujući vaše mišljenje o našim proizvodima i uslugama te procjenu potreba potrošača),
    4.1.3. kako bismo pratili, revidirali i poboljšali naše proizvode i usluge koje pružamo,
    4.1.4. kako bismo ispunili bilo kakve ugovorne obveze prema vama (uključujući prodaju naših proizvoda i usluga),
    4.1.5. kako bismo organizirali nagradne igre, natjecanja, promocije,
    4.1.6. kako bismo revidirali bilo kakve informacije koje ste nam ustupili, a vezane su uz LG-ev brand,
    4.1.7. kako bismo vas mogli kontaktirati vezano uz gore spomenute informacije. U ovu svrhu možemo prikupljati vaše kontaktne informacije, vašu e-adresu i broj telefona putem Stranice.
    4.1.8. za direktnu prodaju, u slučaju da nacionalni propisi pružaju ovu mogućnost.

4.2. Prikupljeni osobni podaci mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. Daljnja obrada osobnih podataka u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe neće se smatrati nepodudarnom, pod uvjetom da se poduzmu odgovarajuće zaštitne mjere.

4.3. Osobne podatke nećemo prikupljati u opsegu većem nego što je to nužno da bi se postigla utvrđena svrha.

4.4. Osobne podatke koje obradimo pomažu u procesu u kojem vas informiramo o našim proizvodima, uslugama, promocijama i posebnim ponudama ili vam pružamo bilo kakve druge informacije koje vas, prema vašem mišljenju, mogu zanimati.

4.5. Ako ustupite informacije o sebi, nudimo mogućnost da odlučite hoćete li nama ili trećim stranama (uključujući naše poslovne partnere) omogućiti njihovu uporabu za direktnu prodaju.

4.6. Možete revidirati vašu već iskazanu suglasnost vezanu uz direktnu prodaju i informirati nas putem sljedeće e-adrese: kapcsolat@lge.com. Štoviše, ako putem e-pošte ili SMS-a od nas primite materijale koji se tiču direktne prodaje u isto ćemo vas vrijeme informirati da imate mogućnost revidirati prethodno iskazanu suglasnost u bilo kojem trenutku. Ako odlučite povući svoju suglasnost, izbrisat ćemo vaše privatne podatke iz naše baze.

4.7. Želimo vas obavijestiti da postoji mogućnost automatske obrade podataka putem računala. 

4.8. Vaše osobne podatke zadržavamo dok je potrebno kako bismo postigli svrhu u koju smo podatke prikupili ili dok nam to omogućuju ugovor, propis ili vi. Protekom tog roka osobni podaci se brišu.

4.9. Ukoliko to ne želite, vaše osobne podatke nećemo obrađivati u svrhu marketinga. Molimo Vas da nas o tome obavijestite, te u tom slučaju vaše osobne podatke nećemo upotrebljavati u tu svrhu. Štoviše, ukoliko ćemo vaše osobne podatke namjeravati obrađivati u svrhu marketinga, prije toga ćemo vas obavijestiti. Također ćemo vas i obavijestiti da se možete usprotiviti takvoj obradi.

5. PODACI I NAČIN NA KOJI PRIKUPLJAMO INFORMACIJE

5.1. Informacije o vama prikupljamo na različite načine, uključujući sljedeće:

    5.1.1. ako ustupite informacije putem bilo koje LG-eve stranice, uključujući Stranicu,
    5.1.2.ako nas kontaktirate osobno, telefonom, pismeno, putem interneta ili na bilo koji drugi način,
    5.1.3. ako ustupite bilo kakve informacije vezane uz LG-ev brand.

5.2. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo:

    5.2.1.  uz vašu privolu te samo u svrhu za koju je privola dana, ili
    5.2.2. u slučajevima određenim zakonom, ili
    5.2.3. u svrhu izvršavanja naših zakonskih obveza, ili
    5.2.4. u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem ste stranka, ili
    5.2.5. u svrhu zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta, odnosno života ili tjelesnog integriteta druge osobe u slučaju kada vi fizički ili pravno niste u mogućnosti dati svoj pristanak, ili
    5.2.6. ako je obrada podataka nužna radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti koje imamo mi ili treća osoba kojoj se podaci dostavljaju, ili
    5.2.7. ako je obrada podataka nužna u svrhu našeg zakonitog interesa ili treće strane kojoj se podaci otkrivaju, osim kada prevladavaju interesi zaštite vaših temeljnih prava i sloboda, ili
    5.2.8. ako ste vi sami objavili te podatke.

5.3. Možemo obraditi ili povezivati prikupljene informacije u gore navedene svrhe s bilo kojim drugim informacijama koje ste nam ustupili na neki drugi način ili informacijama koje smo primili od trećih strana. Ove informacije mogu biti pohranjene u jedinstvenoj ili zasebnim zbirkama podataka.

5.4. Ne prikupljamo informacije koje nisu nužne, ili koje nisu potrebne za ispunjenje naših svrha.

5.5. U slučaju da je vaša prethodno iskazana suglasnost potrebna za obradu podataka zatražit ćemo je na našoj Stranici.

5.6. Možemo primijeniti prešutnu suglasnost za obradu, no samo u slučaju da nam propisi to dozvoljavaju. Ako primijenimo prešutnu suglasnost, pružit ćemo mogućnost odustajanja od naše usluge u skladu s nacionalnim propisima.

5.7. Suglasnost za obradu podataka prema Zakonu o zaštiti podataka tražimo na sljedeće načine:

    5.7.1. putem interneta, u zasebnom tekstualnom okviru,
    5.7.2. u otisnutim dokumentima gdje stoji da nam, unosom svojih osobnih podataka u dokument, dajete suglasnost za obradu osobnih podataka,
    5.7.3 putem telefona, a prije razgovora ćete biti obaviješteni da će vaš razgovor s našim predstavnikom biti sniman, kao i vašu suglasnost za to,
    5.7.4. kad dobrovoljno ustupite informacije u okviru internetske komunikacije vezane uz LG.

5.8. Svi prikupljeni osobni podaci su na odgovarajući način zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.

6. PODACI I OBRADA INFORMACIJA

6.1. Kontrolor primjenjuje propise Zakona o zaštiti osobnih podataka. Operateri ne mogu trećim stranama prenijeti obrađene osobne podatke bez prethodne suglasnosti nositelja – i u slučaju da propisi ne podrazumijevaju pravo za to. Korisnik Operateru pruža neograničeno, neopozivo pravo za korištenje, kopiranje, prikazivanje, izvršavanje, izmjenu, upravljanje ili distribuciju ustupljivanjem bilo kakve informacije – koja se ne smatra osobnim podacima. Štoviše, daje svoju suglasnost za slobodnu uporabu bilo koje ideje, koncepta, znanja ili tehnologije, bez obzira na to u koju su svrhu ustupljeni. Operateri će uništiti podatke ako se svrha obrade podataka prekine ili ako Korisnik to zatraži.

7. HTML-COOKIES

7.1. Skidanjem određenih dijelova naše stranice mali dijelovi podataka (zvani: „cookie“) – koji sadržavaju informacije o korisniku biti će smješteni na kompjuteru korisnika. Korisnik neće biti informiran, i neće dobiti nikakve informacije od Operatera o skidanju kolačića dok se služi stranicom.  Kolačići su nužni za pravilno funkcioniranje stranice. Pregledavajući stranicu server sprema kolačiće, a Operater ih koristi.

7.2. WWW.LG.COM/HR se lakše pregledava kada se koriste kolačići. Cilj ovoga je objasniti što je kolačić, koju vrstu naša stranica koristi, koja je svrha korištenja kolačića i kako ih Korisnici mogu omogućiti, onemogućiti ili obrisati.

7.3. Koristeći se stranicom, sukladno našim pravilima o privatnosti, prihvaćate upotrebu kolačića u skladu s pravilima korištenja kolačića. Ukoliko ne prihvaćate upotrebu kolačića, molimo vas da ih onemogućite koristeći instrukcije koje se niže nalaze na 7.7 članku pravila o privatnosti. Vaše je pravo da odbijete pohranjivanje kolačića na vašem računalu, no ukoliko tako izaberete, moguće je da pojedini dijelovi strnice neće biti dostupni.

7.4. Što je HTML-kolačić?

Cookies (u Hrvatskom: “kolačići”) su tekstovne datoteke koje sadrže male količine informacija koje se skidaju na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite web stranicu. Kolačići se tada natrag šalju na mjesto izvorne stranice svakim ponovnim posjetom, ili na neku drugu stranicu koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići su korisni jer omogućavaju stranici da prepozna uređaj Korisnika.

Kolačići obavljaju više različitih zadataka, poput efikasne navigacije između pojedinih stranica, pamćenja vaših postavki, i generalno gledajući poboljšavaju korisničko iskustvo. Oni također mogu pomoći da oglasi koje vidite on line budu vama od interesa.

Za više informacija o kolačićima, kako bi vidjeli koji su kolačići na vašem uređaju i kako se s njima postupa te kako se brišu, molimo vas da posjetite slijedeću web stranicu na engleskom jeziku; http://www.allaboutcookies.org/. Više informacija o rukovanju kolačićima vašeg pretraživača  možete naći u zadnjem paragrafu.

7.5. Koju vrstu kolačića mi koristimo na našoj stranici?

    •  Isključivo nužni kolačići:

To su kolačići koji su potrebni kod osnovnog funkcioniranja stranice. Oni uključuju, na primjer, kolačiće koji vam omogućuju prijavu na sigurnosno zaštićene dijelove stranice. Ti kolačići ne prikupljaju informacije koje bi se mogle koristiti u marketinške svrhe ili pamtiti gdje ste bili na internetu. Ova kategorija kolačića ne može biti isključena.

    •  Statistički kolačići:

Oni nam omogućuju da prepoznamo i imamo broj posjetitelja te da vidimo kako se posjetitelji kreću po našoj stranici kada ju koriste. To nam omogućava da poboljšamo kako naša stranica radi, na primjer, da osiguramo posjetiteljima da lakše nađu ono što traže. Ovi kolačići ne prikupljaju informacije koje bi vas mogle identificirati. Sve informacije koje ovi kolačići prikupe su anonimne i koriste se samo za poboljšanje rada stranice.

Naša stranica koristi Google Analytics kolačiće. Informacije prikupljene pomoću Google Analytics kolačića će biti poslane i spremljene od strane Google na servere u Sjedinjenim Američkim Državama u skladu s njihovim pravilima o privatnosti.

Google pravila o privatnosti i kako se ona primjenjuju na Google Analytics pogledajte na: http://www.google.com/intl/hr/policies/technologies/cookies.

Možete se isključiti iz praćenja Google Analytics posjetom na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en-GB.

    •  Operativni kolačići:

Oni se koriste kako bi prepoznali kada ste se vratili na stranicu. Ovo nam omogućava da personaliziramo sadržaj vama i da zapamtimo vaše preferencije (na primjer, vaš odabir jezika ili regije). Ovi kolačići ne prikupljuju informacije koje vas mogu identificirati. Sve informacije koje kolačići prikupe su anonimne i koriste se kako bi poboljšali način rada stranice.

Više informacija o pojedinim kolačićima koje mi koristimo i njihovoj svrsi te načinu na koji ih koristimo možete saznati u tablici niže.

Vrsta kolačića Varijable kolačića Izvor kolačića Namjena kolačića
Isključivo nužni FRONT_JSESSIONID,CS_JSESSIONID, DOWN_JSESSIONID, MOBR_JSESSIONID, plbw, WMONID Web Application Server Održavanje sesije
Statistički s_cc, s_sq, s_vi
s_invisit, s_nr, s_vnum
s_sv_sid, s_sv_s1, s_sv_p1
Site Catalyst Sjedinjavanje prometastranice i ponašanja posjetitelja
s_cc Site Catalyst Ovaj kolačić jenamješten i čitan od strane Java JavaScript koda kako bi se ustanovilo jesuli kolačići omogućeni (namjestiti na „True“)
s_sq Site Catalyst Ovaj kolačić jenamješten i čitan od strane JavaScript koda kada je  klikMap funkcionalnost omogućena; onsadrži informaciju o prethodnom linku na koji je korisnik kliknuo.
s_vi Site Catalyst Ovaj kolačić se koristiza identifikaciju jedinstvenih posjetitelja.
s_sv_sid Adobe Survey Sprema broj jedinstvenbroj kako bi osigurao pravilan rad JavaScript datoteka koje se koriste kodanketa unutar samog pretraživača.
s_sv_s1 Adobe Survey Sprema ID anketa kojeposjetitelj odgodi klikom na „Later“ (kasnije) kada  se zatražipopunjavanje ankete.
Sprema IDs anketa kojese mogu pokrenuti kod iduće stranice. 
Sprema ID anketa kojesu se pokrenule.
Sprema  vrijeme kada je sistem ankete započeo sizvršenjem (kod odgođenih anketa).
s_sv_p1 Adobe Survey Sprema ID anketa kojesu bile popunjene ili odbijene.
Sprema informacije otome nalazi li se posjetitelj u grupi uzoraka.
Sprema sve veći broj korištenjaprilikom aktiviranja file exit anketa kako bi bili sigurni posjetitelj jenapustio stranicu.
Sprema zastavicu kojaindicira da li je posjetitelj dosegao točku zamora i dali posjetitelj trebabiti isključen iz ankete.
3rdparty (Društvene mreže) pid(twitter)
datr, locale, c_user, L, lu, W, xs (Facebook)
twitter.com,facebook.com Dijeljenja društvenihmreža. Kako bi se omogućilo dijeljenje društvenih mreža funkcijadijeljenja, identifikacija korisnika kolačićima je unesena preko stranicadruštvenih mreža.  (Ne uključujeprivatne informacije)
Operativni LG_COMPARE_CART LG.com Ovaj kolačić jekorišten za omogućenu funkciju usporedbe
Operativni LG_RECENTLY_VIEW LG.com Ovaj kolačić se koristiza  nedavne posjete
Statistički s_vi_bikx7Becalgbkjkxx,s_vi_gqfjh (Cookie variables are set randomly) Site Catalyst Sjedinjavanje prometastranice i ponašanja posjetitelja
Operativni email_addr LG.com Ovaj kolačić se koristikako bi se omogućilo pamćenje email adrese koju korisnik upiše, kod idućeposjete stranici, email adresa je unaprijed definirana.
Operativni pcVersion LG.com Ovaj kolačić pamtiodabir korisnika da vidi verziju desktopa


7.7 Kako onemogućiti ili obrisati kolačiće?

Možete isključiti kolačiće tako da aktivirate postavke na vašem pretraživaču koje vam omogućuju da odbijete sve ili neke kolačiće. Međutim, ako koristite postavke pretraživača koje isključuju sve kolačiće (uključujući i isključivo nužne kolačiće) možda više nećete moći pristupiti stranici ili nekim njezinim stranice.

Isključivši kolačiće ili kategoriju kolačića ne znači da ste ih obrisali iz vašeg pretraživača. To morate učiniti odvojenim postupkom u samom pretraživaču.

Ukoliko želite napraviti promjene u vašim postavkama vezanim za kolačiće, molimo vas da idete na „Options“ (Postavke) ili „Preferences“ (Opcije) izbornik u vašem pretraživaču. Alternativno, idite na „Help“ (Pomoć) opciju u vašem pretraživaču za više detalja.

Kako bi naučili više o kolačićima, opcijama vašeg pretraživača, molimo vas da posjetite dolje navedene linkove:

    •  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/hr
    •  Firefox: http://support.mozilla.org/hr/kb/Kola%C4%8Di%C4%87i
    •  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hr
    •  Safari: http://www.apple.com/privacy/use-of-cookies/

Ukoliko ste isključili jedne ili više statističkih kolačića, mi još uvijek možemo koristiti prikupljene informacije od kolačića prije nego što ste ih isključili u opcijama, međutim, mi ćemo prestati koristiti isključene kolačiće kako bi došli do daljnjih informacija. Svi kolačići ističu nakon dvije godine osim nužnih kolačića.

8. NEOSOBNI PODACI

8.1. Ako posjetite našu Stranicu, mi možemo prikupiti tehničke informacije na temelju kojih ne možete biti identificirani. Primjerice, naziv internetske stranice koja vas je usmjerila na našu Stranicu. Prikupljanje ovih informacija pomaže nam u identifikaciji navika pretraživanja korisnika Stranice. Ove se informacije koriste interno te analiziramo vaše demografske detalje i povezane interese. Anonimne ili generalne informacije na temelju kojih se ne možete osobno identificirati ne smatraju se osobnim podacima i iz tog razloga ne podliježu ovim Pravilima.

9. KORIŠTENJE INFORMACIJA DOBIVENIH OD DJECE ILI OSOBA LIŠENIH POSLOVNE SPOSOBNOSTI

9.1. Svakom roditelju ili skrbniku preporučujemo da svoju djecu nauče o pravilnoj i sigurnoj obradi podataka za vrijeme korištenja interneta. Nije nam namjera prikupljati informacije (ni putem Stranice, niti na bilo koji drugi način) koje su povezane ili potječu od djece bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Ustupanjem informacija prihvaćate i jamčite da vaša poslovna sposobnost vezana uz davanje suglasnosti za obradu podataka nije ograničena. U slučaju da ste osoba lišena poslovne sposobnosti ili osoba djelomično lišena poslovne sposobnosti glede ustupanja osobnih podataka te nemate pravo na davanje individualnih pravnih izjava, dužni ste dobiti suglasnost zakonskog zastupnika. U vezi s tim, morate uzeti u obzir je li za davanje informacija potrebna suglasnost bilo koje treće strane. LG neće nužno ulaziti u osobnu vezu s vama pa je pristanak na ovo isključivo vaša odgovornost. Ako primijetimo da je Korisnik naše Stranice dijete koje koristi Stranicu bez suglasnosti roditelja ili skrbnika, poduzet ćemo sve potrebne mjere za eliminaciju svih informacija dobivenih od djeteta i osigurati da te informacije neće biti prenesene drugima i da ih nećemo koristiti (za direktnu prodaju ili u druge svrhe). Molimo vas da nas kontaktirate odmah ako primijetite da nam je dijete ustupilo informacije koristeći našu Stranicu bez dobivene suglasnosti njegovih roditelja ili skrbnika.

10. DIJELJENJE INFORMACIJA S TREĆIM STRANAMA

10.1. Vaše prikupljene osobne podatke ne činimo dostupnima trećim stranama bez vašeg dopuštenja osim:

    10.1.1. u slučaju da je to potrebno za obradu podataka koju provode naši zaposlenici, agenti, distributeri ili poslovni partneri (uključujući prodajne usluge, istraživanje tržišta, korisničke usluge, fakturiranje, upravljanje proizvodima ili uslugama koje su vam pružene, nagradne igre, natjecanja ili marketinške svrhe). Napominjemo, tada ćemo poslove u svezi s obradom osobnih podataka povjeriti samo onom izvršitelju obrade koji je registriran za obavljanje takve djelatnosti i koji može osigurati dovoljna jamstva u pogledu ostvarivanja odgovarajućih mjera zaštite osobnih podataka,
    10.1.2. u slučaju da je ustupanje vaših osobnih podataka na temelju kojih vas je moguće identificirati drugim kompanijama, financijskim institucijama ili institucijama za provedbu zakona prema nacionalnim propisima potrebno ili poželjno u svrhe sprečavanja zločina ili zaštite potrošača,
    10.1.3. u slučaju da bilo koji propis to smatra obveznim ili nam pruža tu mogućnost.

10.2. U slučaju da podijelimo vaše osobne podatke s pažljivo odabranom trećom stranom ili gore spomenutim, uvijek zadovoljavamo propise o privatnosti iskazane u ovim Pravilima privatnosti. 

    10.2.1. nismo u mogućnosti koristiti vaše osobne podatke u svrhe drugačije od onih iskazanih u ovim Pravilima privatnosti, 
    10.2.2. poduzimamo sve sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše osobne podatke od ilegalne ili nedopuštene obrade podataka, bilo kakve štete uzrokovane bilo kojim razlogom ili od uništenja.

10.3. Dijelimo vaše osobne podatke s bilo kojim LG-evim partnerom izvan EEZ-a samo ako prethodno utvrdimo da će vaši osobni podaci biti zaštićeni na najmanje istoj razini koju pruža naš nacionalni propis za zaštitu podataka.

10.4. Operateri će poduzeti sve potrebne sigurnosne mjere da bi svojim zaposlenicima pružili potpune i pravovremene kvalifikacije kako bi bili spremni obraditi vaše osobne podatke u skladu s odredbama ovih Pravila privatnosti i nacionalnog Zakona o zaštiti osobnih podataka. Zaposlenici koji ovu obvezu ne ispune propisno suočit će se s određenim mjerama.

11. DAVANJE INFORMACIJA O OBRADI PODATAKA I ZAHTJEVI ZA IZMJENAMA

11.1. Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka imate mogućnost zatražiti informacije o obradi vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Zahtjev za informacijama je besplatan, a na njega odgovaramo u roku od 30 dana od primitka. U slučaju da nas želite kontaktirati vezano uz obradu osobnih podataka, molimo vas da to učinite putem kapcsolat@lge.com.

Dužni smo vam odgovoriti na slijedeća pitanja:

    - da li se osobni podaci koji se odnose na vas obrađuju ili ne,
    - dati vam obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se na vas odnose, a čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka,
    - omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka koji se odnose na vas, te vam omogućiti njihovo prepisivanje,
    - dostaviti vam izvatke, potvrde ili ispise osobnih podatakak sadržanih u zbrici osobnih podataka koji se odnose na vas. Navedeni izvatci, potvrde ili ispisi moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka,
    - dostaviti vam ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na vas,
    - obavijestiti vas o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se odnosi na vas.

11.2. U slučaju da su prema vašem mišljenju osobni podaci koje smo obradili netočni, neažurni ili nepotpuni, odnosno da njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, molimo da nas kontaktirate na gore navedenu e-adresu. Ispravit ćemo, izbrisati  ili ažurirati informacije što je prije moguće.

O izvršenoj dopuni, izmjeni ili brisanju osobnih podataka dužni smo vas obavijestiti u roku od 30 dana

11.3. Uz gore navedeno imate pravo na korištenje prava koja pružaju članci 19. - 26. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

12. ZAŠTITA PODATAKA

12.1. Dužni smo osigurati zaštitu vaših osobnih podataka. Poduzimamo sve tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe. Ispunjavanju te obveze pridajemo posebnu pozornost kako bismo pri obradi vaših osobnih podataka spriječili svako nezakonito ili neovlašteno djelovanje. Ipak, nismo u mogućnosti jamčiti potpunu i savršenu sigurnost vaših osobnih podataka.

Sigurnost vaših osobnih podataka štitimo sljedećim alatima:

    12.1.1. kodiranjem kad je to moguće,
    12.1.2. korištenjem lozinke kad je to primjenjivo,
    12.1.3. ograničavanjem pristupa podacima (ovo znači da naš zaposlenik može pristupiti podatku kako bi ispunio gore navedene svrhe)

12.2. Ako imate pitanja ili primjedbe vezane uz ova Pravila privatnosti, molimo vas da prije nego počnete koristiti našu Stranicu, ustupite bilo kakve podatke Operaterima ili objavite bilo kakve informacije kontaktirate našu korisničku podršku na info@lge.hr ili 01-553-5554.

zatvori