Tartalomhoz ugrás

Jeong-do Management

Az LG Electronics vállalatnál alkalmazott „Jeong-do management” szigorú etikai normáinkat és átlátható, becsületes üzletpolitikánkat jelenti.

Az LG módszer

A „Jeong-do vezetés"az LG által alkalmazott egyedi etikai normarendszer. Az LG a korrekt vezetési eljárások és az üzleti képességek folyamatos fejlesztésével ér el sikereket.

Etikai kódex

Az LG szándéka, amint azt a vezetési alapszabály is tartalmazza, az „érték létrehozása a vevők számára" és a „tiszteleten alapuló vezetés” filozófiák terjesztése, ezáltal lehetővé téve a felelősségteljesebb és nyitottabb vezetést. LG vezető nemzetközi vállalatként tovább fejlődik az együttműködésen, kölcsönös bizalmon és a szabad piacgazdaság iránti tiszteleten alapuló jelentősebb közösségi hasznok keresésével. Ezt szem előtt tartva az összes LG alkalmazott ígéretet tesz arra, hogy az etikai kódexben foglaltak értékek szerint, becsületesen cselekszik.

Magatartáskódex

Az LG Electronics mindig szem előtt tartja a „nyerni a szabályok betartásával” alapelvet. A szilárd és átlátható vezetési eljárásokat tekintjük az egyéni siker és a globális versenyképesség eléréséhez szükséges alapkőnek. Az LG Electronics globális működésének mindegyik területén ígéretet tesz a helyi törvényeknek és jogszabályoknak való megfelelésre, a tisztességes versenyzésre, valamint az üzletvitel legmagasabb szintű normáinak betartására. Az LG Electronics magatartáskódexe minden alkalmazott által betartandó, egyértelmű normákat állít fel a törvényi és jogszabályi megfelelésre, melyekkel megvalósíthatók az LG etikai kódexében leírt alapszabályok.Etikai forródrót

Nem etikus vagy illegális viselkedésnek volt tanúja az LG-nél?
Az etikai forródróton keresztül bizalmasan jelentheti az LG magas szintű etikai normáival összeegyeztethetetlen viselkedést.

bezárás