תמיכה במוצר

מוצרי חשמל ביתיים > מקררים > GR-P277AVH

GR-P277AVH

GR-P277AVH

מידע על אחריות

עבודה : שנה
חלקים : שנתיים

עוד

הורדות

למידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר ה- LG שלך, כולל כל תנאי ותקנות האחריות, עיין הוראות הפעלה ומסמכים אחרים הזמינים עבור מוצר זה

Acrobat PDF   (Get_Acrobat_Reader)     DjVu   (Get_DjVu_Reader)

הואות הפעלה
download list
שם קובץ תאריך שחרור מידה
English 08/28/2006 400K
Hebrew 08/28/2006 428K

מידע על אחריות

סיכום אחריון יצרן

תקופת הכיסוי
עבודה : שנה
חלקים : שנתייםעל מערכת קירור בלבד


ראה מידע מפורט על מדיניות האחריות במדריך למשתמש

לתביעת אחריות, אתה יכול להגיש את הבקשה באינטרנט או להתקשר אלינו ב 0844 847 5454. אנא הכן את המספר הסידורי של המוצר שלך והוכחת רכישה. ייתכן ונצטרך אותם כדי לתת לך את המידע המדויק ביותר