תמיכה במוצר

מוצרי חשמל ביתיים > מקררים > GR-P277AVH

GR-P277AVH

GR-P277AVH

מידע על אחריות

עבודה : שנה
חלקים : שנתיים

עוד

הורדות

למידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר ה- LG שלך, כולל כל תנאי ותקנות האחריות, עיין הוראות הפעלה ומסמכים אחרים הזמינים עבור מוצר זה

Acrobat PDF   (Get Acrobat Reader)     DjVu   (Get DjVu Reader)

הואות הפעלה
download list
שם קובץ תאריך שחרור מידה
English 08/28/2006 400K
Hebrew 08/28/2006 428K

מידע על אחריות

סיכום אחריון יצרן

תקופת הכיסוי
עבודה : שנה
חלקים : שנתייםעל מערכת קירור בלבד


ראה מידע מפורט על מדיניות האחריות במדריך למשתמש

לתביעת אחריות, אתה יכול להגיש את הבקשה באינטרנט או להתקשר אלינו ב 0844 847 5454. אנא הכן את המספר הסידורי של המוצר שלך והוכחת רכישה. ייתכן ונצטרך אותם כדי לתת לך את המידע המדויק ביותר