Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

37LE4500
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 37LE4500

37LE4500

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  Is it digital broadcasting you are watching?
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  How can I set the timer for on/off?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  Can I initialize video and audio setting?
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  I want to use bluetooth pairing to hear audio.
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  TV is turned on/off automatically.

הדרכות וידיאו