Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

42LD420
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 42LD420

42LD420

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  TV is turned on/off automatically.
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  Can I initialize video and audio setting?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  Is it digital broadcasting you are watching?
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  I want to use bluetooth pairing to hear audio.
  • תפעול
  • מסכי טלויזיה
  01/18/2018
  How can I set the timer for on/off?

הדרכות וידיאו