Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

55LH545T
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 55LH545T

55LH545T

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי
 • מדריך למשתמש

  מדריך זה הוא מסמך המתאר את מטרת השימוש של המוצר.

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  No current time showing on TV.
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  How can I lock certain channels and external input?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  No 3D image after wearing 3D glasses (shutter glasses).
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  No signal message appears.
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  Remote control is not working.

הדרכות וידיאו