Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

60LB5820
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 60LB5820

60LB5820

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי
 • מדריך למשתמש

  מדריך זה הוא מסמך המתאר את מטרת השימוש של המוצר.
 • מדריך התקנה מקוצר

  זהו מדריך שיכול לעזור לך להגדיר את המוצר שלך מהר יותר.

תוכנה וFirmware

 • עידכון תוכנה

  שדרוגי תוכנה כוללים מנהלי התקן עדכוני firmware רק עבור דגמים ספציפיים. בדוק הוראות מדריך שימוש שלך כדי לקבוע אם המוצר שלך תומך שדרוגי תוכנה.

  Software File (Version 04.04.20) התייחסות

  The lastest fimware file for upgrade

  * Ghana,Iraq,Kenya, Nigeria,Tunisia,South Africa Only

  32LB580V-TA
  32LB582Y-TB
  32LB589Z-TB
  39LB582Y-TB
  39LB589Y-TB
  42LB580V-TA
  42LB5820-TB
  47LB580V-TA
  47LB5820-TB
  47LB589Y-TB
  50LB5820-TB
  55LB580V-TA
  60LB582T-TB
  60LB589Y-TB
  50LB589Y-TB
  32LB582D-TB
  42LB582T-TB
  47LB582T-TB  Software File (Version 04.04.05) התייחסות

  The latest firmware file for upgrade

  32LB5820-TB
  42LB5820-TB
  50LB5820-TB
  55LB5820-TB
  60LB5820-TB
  65LB5840-TA
  47LB5820-TB
  32LB582B-TB
  32LB582D-TB
  32LB582T-TB
  39LB5820-TB
  39LB582T-TB
  42LB582T-TB
  47LB5820-TB
  50LB582T-TB
  65LB5840-TA
  65LB5840-TA
  50LB5800-TA
  55LB5800-TA
  47LB5800-TA
  32LB580V-TA
  42LB580V-TA
  55LB580V-TA
  32LB582Y-TB 
  32LB589Z-TB
  39LB589Y-TB
  42LB582Y-TB 
  42LB589Y-TB
  47LB582Y-TB
  50LB589Y-TB
  55LB589Y-TB
  60LB589Y-TB  Software File (Version 04.04.03) התייחסות

  The latest firmware file for upgrade

  32LB5820-TB
  42LB5820-TB
  50LB5820-TB
  55LB5820-TB
  60LB5820-TB
  65LB5840-TA
  47LB5820-TB
  32LB582B-TB
  32LB582D-TB
  32LB582T-TB
  39LB5820-TB
  39LB582T-TB
  42LB582T-TB
  47LB5820-TB
  50LB582T-TB
  65LB5840-TA
  65LB5840-TA
  50LB5800-TA
  55LB5800-TA
  47LB5800-TA
  32LB580V-TA
  42LB580V-TA
  55LB580V-TA
  32LB582Y-TB 
  32LB589Z-TB
  39LB589Y-TB
  42LB582Y-TB 
  42LB589Y-TB
  47LB582Y-TB
  50LB589Y-TB
  55LB589Y-TB
  60LB589Y-TB