Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

75UH855Y
 • טלויזיות / אודיו / וידאו
 • מסכי טלויזיה
 • 75UH855Y

75UH855Y

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי
 • מדריך למשתמש

  מדריך זה הוא מסמך המתאר את מטרת השימוש של המוצר.
 • מדריך התקנה מקוצר

  זהו מדריך שיכול לעזור לך להגדיר את המוצר שלך מהר יותר.

עזרה בחיפוש


  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  Power is turned on but no light at front.
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  TV gets hot.
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  No current time showing on TV.
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  How can I lock certain channels and external input?
  • פתרון תקלות
  • מסכי טלויזיה
  01/21/2018
  No 3D image after wearing 3D glasses (shutter glasses).

הדרכות וידיאו