Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

D1450WF
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • מדיחי כלים
 • D1450WF

D1450WF

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.

עזרה בחיפוש


  • תפעול
  • מדיחי כלים
  12/07/2017
  LG Dishwasher – Using Detergents and Additives
  • תיקון
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  LG Dishwasher - Cleaning the Filters
  • פתרון תקלות
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  Dispenser
  • פתרון תקלות
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  Won’t close
  • תפעול
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  Cleaning the Filter - Dishwasher

הדרכות וידיאו

  • תיקון
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  LG Dishwasher - Cleaning the Filters
  • תפעול
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  Cleaning the Filter - Dishwasher
  • תפעול
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  Understanding Error Codes - Dishwasher
  • תפעול
  • מדיחי כלים
  12/03/2017
  How to Clean the Air Gap - Dishwasher
  • תפעול
  • מדיחי כלים
  12/07/2017
  LG Dishwasher – Using Detergents and Additives