Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

FH296TDG3
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • כל מכונות הכביסה
 • FH296TDG3

FH296TDG3

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  12/03/2017
  FH296TDG3 Troubleshooting
  • תיקון
  • כל מכונות הכביסה
  12/07/2017
  LG Front Load Washer - Cleaning the Drain Pump Filter
  • תיקון
  • כל מכונות הכביסה
  12/07/2017
  LG Front Load Washer - Cleaning the Drain Pump Filter
  • תיקון
  • כל מכונות הכביסה
  12/07/2017
  LG Front Load Washer - Cleaning the Drain Pump Filter
  • פתרון תקלות
  • כל מכונות הכביסה
  12/03/2017
  Leaking - Front Load Washer

הדרכות וידיאו