Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

FH296TDG3
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • כל מכונות הכביסה
 • FH296TDG3

FH296TDG3

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  12/03/2017
  FH296TDG3 Troubleshooting
  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  05/06/2018
  Odor)Filter/Manual Drain Hose
  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  05/06/2018
  Video] LG Top Load Washer - Waterproof Cycle
  • פתרון תקלות
  • כל מכונות הכביסה
  05/06/2018
  Drum does not spin, spin cycle is loud or starts and stops
  • תפעול
  • כל מכונות הכביסה
  05/06/2018
  No Water Supply)Inlet valve filter_ Top Loader

הדרכות וידיאו