Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

KSUH246K3B0.ANCBMEA
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • מזגנים ביתיים
 • KSUH246K3B0.ANCBMEA

KSUH246K3B0.ANCBMEA

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

עזרה בחיפוש


  • תיקון
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  AC Not Cooling Properly
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  AC Not Cooling Properly
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  Cleaning Air Filter
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  AC Not Cooling Properly
  • פתרון תקלות
  • מזגנים ביתיים
  04/11/2018
  Insufficient Cooling (Outdoor Unit)

הדרכות וידיאו