Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

LGR100
 • טלפונים ניידים
 • LG Friends
 • LGR100

LGR100

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  04/16/2018
  [G3] איך לטעון את המכשיר שברשותי?
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  03/22/2018
  [V10] How to use Recent Apps?
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  03/22/2018
  [V10] How to use manual focus?
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  03/22/2018
  [V10] How to use voice commands?
  • תפעול
  • LG Friends, טאבלטים, סמארטפונים
  03/22/2018
  [V10] How can you use smart setting function?

הדרכות וידיאו