Skip to Contents
סגור

תמיכת מוצרים

קבלת עזרה על המוצר הLG שלך

בדיקת מידע עדכני בנוגע למוצר זה

RC8066A1F
 • מוצרי חשמל ביתיים
 • מייבשי כביסה
 • RC8066A1F

RC8066A1F

מידע על אחריות עבודה שנה / חלקים שנה עוד

מדריכים& ומסמכים

על המידע הטכני המדויק ביותר לגבי תכונות, מפרטים, התקנה והפעלה של מוצר הLG שלך, אנא עיינו במדריך למשתמש לבעלים ובמסמכים נוספים הזמינים למוצר זה.

אם אין לך את תוכנת viewer, לחץ על הקישור כדי להוריד אותו.
 • מדריך למשתמש

  במדריך להפעלה מציע מידע מוצר רלוונטי

עזרה בחיפוש


  • התקנה
  • מייבשי כביסה
  12/26/2017
  How can I install a dryer on top of a washer?
  • התקנה
  • מייבשי כביסה
  12/26/2017
  How can I install the product to be level?
  • פתרון תקלות
  • מייבשי כביסה
  12/26/2017
  Did you rearrange laundry load if thumping sound is heard?
  • פתרון תקלות
  • מייבשי כביסה
  12/26/2017
  Do you hear unusual noise or vibration?
  • פתרון תקלות
  • מייבשי כביסה
  12/26/2017
  Is Child Lock activated?

הדרכות וידיאו