آلبوم جديد آريان

  • بروزرسانی شد
  • 26/05/2008

ال جي الكترونيكس - دفتر هماهنگي تهران - آلبوم جديد گروه آريان با عنوان "بي تو با تو" تقديم همه دوستداران گرديد. بازهم ال جي همراه گروهي است كه همه ما آنها را دوست مي داريم و پيام صلح و دوستي را براي همه ما به ارمغان مي آورند.
در آلبوم جديد، يك آهنگ بسيار زيبا به همراهي خواننده مشهور پاپ، كريس دي برگ اجرا شده است كه حتما آن را خواهيد پسنديد. اميدواريم اين خواننده مشهور بتوانند در ايران به همراه گروه آريان برنامه ي خود را اجرا كنند.

منتظر اخبار تكميلي بعدي از باشيد...