مسابقه آشپزی بین المللی ال جی

  • بروزرسانی شد
  • 22/10/2009

هر ساله شرکت ال جی مسابقات آشپزی با ماکرویو را در سراسر جهان برگزار می کند که امسال نیز این مسابقات در ایران در سطح داخلی ،منطقه ای و جهانی برگزار شد که جوایزی در سطح منطقه ای و جهانی کسب کرد. این مسابقات به آشپزی آسان با ماکرویو سولاردام و همچنین حفظ خواص غذا توجه دارد.