Skip to Contents
بستن

پشتیبانی محصول

دریافت كمك بر روی محصول ال جی

در مورد آخرین اطلاعات نرم افزارمحصول ال جی و نكات مربوط به آن بیاموزید.

KE970.ANGRSS
  • موبایل‌ها
  • KE970.ANGRSS

KE970.ANGRSS

دفترچه های راهنما & اسناد

برای كسب اطلاعات فنی دقیق در خصوص قابلیت ها، مشخصات، نصب و استفاده از محصول ال جی، لطفآ به دفترچه راهنما و سایر مدارك موجود این محصول مراجعه نمایید.

اگر برنامه نمایشگر ندارید، برای دانلود بر روی لینك كلیك كنید.
  • دفترچه راهنما

    دفترچه راهنما عبارت است از راهنمای اصلی كه حاوی اطلاعات نصب و استفاده ازمحصول است.

نرم افزار

  • به روز رسانی نرم افزار

اطلاعات مطابقت با قانون