Skip to Contents
بستن

پشتیبانی محصول

دریافت كمك بر روی محصول ال جی

آخرین اطلاعات در مورد این محصول را بررسی نمایید.

TNUH09SINV.TU0
 • سیستم‌های تهویه مطبوع
 • سیستم‌های تهویه مطبوع دیواری (اسپلیت)
 • TNUH09SINV.TU0

TNUH09SINV.TU0

کتابخانه کمکی


  • عیب یابی
  • سیستم‌های تهویه مطبوع دیواری (اسپلیت)
  2015/08/06
  آيا نمايشگر روي دستگاه داخلي غير قابل خواندن يا كدر است؟
  • عیب یابی
  • سیستم‌های تهویه مطبوع دیواری (اسپلیت)
  2015/08/06
  وقتي دستگاه داخلي تراز نيست، چه بايد كرد؟
  • عیب یابی
  • سیستم‌های تهویه مطبوع دیواری (اسپلیت)
  2015/08/06
  براي محفاظت از دستگاه بيروني چه كار بايد كرد؟
  • عیب یابی
  • سیستم‌های تهویه مطبوع دیواری (اسپلیت)
  2015/08/06
  در هنگام استفاده از كولر گازي چشم ها دچار التهاب و سوزش مي شوند. چرا؟
  • عیب یابی
  • سیستم‌های تهویه مطبوع دیواری (اسپلیت)
  2015/08/06
  دستگاه كنترل از راه دور كار نمي كند. چرا؟