Pereiti prie turinio

Teisinė informacija

Šiame puslapyje gali būti kitų nuosavybės teisių įspėjimų ir informacijos apie autorines teises, kurių sąlygų turi būti laikomasi ir jomis vadovaujamasi.

Autoriaus teisės

Šios svetainės naudotojai gali atsisiųsti arba atsispausdinti vieną bet kokios ir visų medžiagų kopiją savo asmeniniam, ne komerciniam naudojimui su sąlyga, kad nemodifikuos ir nekeis tos medžiagos, netrins ir nekeis jokių įspėjimų apie autoriaus teises ir prekių ženklus. Visa medžiaga šioje svetainėje pateikta tik teisėtiems tikslams. Jokia šioje svetainėje esanti medžiaga negali būti kopijuojama, platinama arba perduodama jokiais kitais būdais komerciniam naudojimui be specialaus rašytinio „LG Electronics Latvia Limited“ sutikimo. „LG Electronics Latvia Limited“ pasilieka visas nuosavybės teises į intelektinės nuosavybės teises dėl bet kokios iš šios svetainės atsisiųstos medžiagos.

Pareiškimai bendrovei „LG Electronics Latvia Limited“

„LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainė nenori gauti jūsų konfidencialios arba nuosavybės informacijos per mūsų interneto svetainę. Atkreipkite dėmesį, kad bet kokia informacija arba medžiaga, atsiųsta bendrovei „LG Electronics Latvia Limited“ NEBUS laikoma konfidencialia. Siųsdami bendrovei „LG Electronics Latvia Limited“ bet kokią informaciją arba medžiagą, jūs suteikiate bendrovei „LG Electronics Latvia Limited“, jos pagrindinei bendrovei, antrinėms bendrovėms ir padaliniams neribotą, neatšaukiamą leidimą naudoti, atkurti, demonstruoti, atlikti, keisti, perduoti ir platinti šias medžiagas ir arba informaciją, ir jūs taip pat sutinkate, kad „LG Electronics Latvia Limited“ gali laisvai naudoti bet kokias idėjas, koncepcijas, praktines žinias arba metodus, kuriuos jūs mums atsiuntėte bet kokiais tikslais.

Atsakomybė

Informacija šioje svetainėje yra pateikiama „tokia, kokia yra“, nesuteikiant jokių garantijų, nei išreikštų, nei numanomų, įskaitant, tačiau neapsiribojant numanomomis garantijomis dėl perkamumo, tinkamumo tam tikrai paskirčiai ar dėl teisių nepažeidimo.

Šioje svetainėje pateiktoje informacijoje gali būti techninių netikslumų arba spausdinimo klaidų. Informacija gali būti pakeista arba atnaujinta be išankstinio įspėjimo. „LG Electronics Latvia Limited“ taip pat gali bet kada tobulinti ir / arba keisti gaminius ir / arba programas, aprašytus šioje informacijoje, be išankstinio įspėjimo.

Šioje srityje esančios nuorodos išves iš „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainės (www.lge.lv). Šiomis nuorodomis susietų svetainių „LG Electronics Latvia Limited“ nekontroliuoja. „LG Electronics Latvia Limited“ neatsako už jokių nuorodomis susietų svetainių ar už bet kokią susietoje svetainėje esančią nuorodą, ar bet kokius pokyčius ar atnaujinimus tokiose svetainėse. Bet kokios nuorodos įdėjimas nereiškia, kad „LG Electronics Latvia Limited“ pritaria tai svetainei.

Atsakomybės neprisiėmimas

„LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje esančioje medžiagoje gali būti netikslumų ir spausdinimo klaidų. „LG Electronics Latvia Limited“ negarantuoja medžiagų tikslumo arba pilnumo, taip pat negarantuoja patarimo, nuomonės, pareiškimo ar kitos informacijos, kuri rodoma arba platinama per „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainę, patikimumo. Jūs pripažįstate, kad savo asmenine rizika jus pasikliaujate bet kokia tokia nuomone, patarimu, pareiškimu, memorandumu ar informacija. „LG Electronics Latvia Limited“ pasilieka teisę savo nuožiūra pataisyti bet kokias klaidas ar aplaidumą bet kurioje svetainės dalyje be įspėjimo. „LG Electronics Latvia Limited“ bet kada be įspėjimo gali daryti kitus pakeitimus svetainei, medžiagai ir gaminiams, programoms arba paslaugoms, kurie yra aprašyti „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje.

Medžiaga „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje ir programinė įranga, kuri bus prieinama „LG Electronics Latvia Limited“ interneto svetainėje yra pateikiama „tokia, kokia yra“, be jokių bet kokio tipo pareiškimų ar garantijų, išreikštų ar numanomų, įskaitant, tačiau neapsiribojant garantijomis dėl perkamumo, teisių nepažeidimo ar tinkamumo tam tikrai paskirčiai.

Perspėjimas dėl klientų sąmoningumo

ss„LG Electronics Latvia Limited“ sužinojo, kad buvo siunčiami nesankcionuoti apgaulingi trečiųjų šalių el. laiškai visuomenei, klaidinamai teigiantys, kad vykdomos rėmimo akcijos. Pavyzdžiui, laiškai, teigiantys, kad jų gavėjai gali gauti labdaros dovanas, loterijos laimėjimus ar darbo pasiūlymus. Mes patvirtiname, kad nei vienas iš šių elektroninių laiškų nėra oficialios „LG Electronics Latvia Limited“ akcijos / pasiūlymai dėl darbo ir iš esmės mes neprisiimame jokių ryšių ar atsakomybės kylančios iš ar susijusios su tokiais elektroniniais laiškais. Todėl mes patariame šių laiškų gavėjams neatsakinėti į tokius el. laiškus ir / arba neteikti savo asmeninių duomenų.

uždaryti