Pāriet uz saturu

Juridiska informācija

Autortiesības

Šīs vietnes lietotāji var lejupielādēt vai izdrukāt vienu kopiju no jebkura un visiem vietnes materiāliem personiskai, nekomerciālai lietošanai ar noteikumu, ka viņi nekādā veidā nepārveido vai neizmaina materiālus, nedzēš vai nemaina informāciju par autortiesību vai preču zīmju paziņojumiem. Visi materiāli šajā vietnē ir paredzēti izmantošanai tikai likumīgiem mērķiem. Aizliegts komerciālos nolūkos kopēt, izplatīt vai nosūtīt informāciju, kas sniegta šajā vietnē, bez skaidri izteiktas rakstiskas SIA LG Electronics Latvia piekrišanas. SIA LG Electronics Latvia saglabā pilnas īpašumtiesības un intelektuālā īpašuma tiesības uz jebkādiem materiāliem, kas ir lejupielādēti no šīs vietnes.

Informācijas sniegšana SIA LG Electronics Latvia

SIA LG Electronics Latvia tīmekļa vietne nevēlas saņemt konfidenciālu vai patentētu informāciju no jums ar šīs vietnes starpniecību. Lūdzam ievērot, ka jebkura SIA LG Electronics Latvia nosūtīta informācija vai materiāls NETIKS uzskatīta par konfidenciālu. Nosūtot SIA LG Electronics Latvia jebkādu informāciju vai materiālus, jūs piešķirat SIA LG Electronics Latvia, tā mātes uzņēmumam, meitas uzņēmumiem un filiālēm neierobežotu, neatsaucamu atļauju izmantot, pavairot, demonstrēt, atveidot, pārveidot, nosūtīt un izplatīt šos materiālus vai informāciju, un jūs arī piekrītat, ka SIA LG Electronics Latvia var brīvi izmantot jebkuras idejas, koncepcijas, tehnoloģijas vai metodes, kuras jebkādā nolūkā esat mums nosūtījuši.

Atbildība

Informācija šajā vietnē ir sniegta, „kā ir”, bez jebkāda veida garantijas, ne skaidri izteiktas, ne arī netiešas, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tām, netiešas garantijas par derīgumu pārdošanai, derīgumu konkrētam mērķim vai solījuma turēšanu.

Informācija šajā vietnē var saturēt tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Informācija var tikt mainīta vai atjaunināta bez brīdinājuma. SIA LG Electronics Latvia arī jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt uzlabojumus un/vai izmaiņas produktos un/vai programmās, kas aprakstītas šajā informācijā.

Saites šajā daļā ļaus jums atstāt SIA LG Electronics Latvia vietni (www.lge.lv). SIA LG Electronics Latvia nekontrolē saistītās saites. SIA LG Electronics Latvia nenes atbildību par jebkuras saistītās vietnes saturu vai jebkuru saiti, kuru satur saistītā vietne, vai par jebkādām izmaiņām vai atjauninājumiem šajās vietnēs. Jebkuras saites iekļaušana nenozīmē, ka SIA LG Electronics Latvia apstiprina šo vietni.

Atruna

Materiāli SIA LG Electronics Latvia vietnē var saturēt neprecizitātes un drukas kļūdas. SIA LG Electronics Latvia negarantē materiālu pareizību vai pabeigtību vai to, ka jebkādi padomi, viedokļi, paziņojumi vai cita informācija, kas ir parādīta vai tiek izplatīta caur SIA LG Electronics Latvia vietni, ir ticama. Jūs atzīstat, ka jebkāda paļaušanās uz jebkuru šādu viedokli, ieteikumu, paziņojumu, memorandu vai informāciju ir vienīgi jūsu risks. SIA LG Electronics Latvia saglabā tiesības tikai pēc saviem ieskatiem labot jebkuru kļūdu vai izlaidumu jebkurā vietnes daļā. SIA LG Electronics Latvia jebkurā laikā bez brīdinājuma var veikt jebkādas citas izmaiņas vietnē, materiālos un ražojumos, programmās, pakalpojumos vai cenās, kas aprakstītas SIA LG Electronics Latvia vietnē.

Materiāli SIA LG Electronics Latvia vietnē, kā arī programmatūra, kas ir pieejama SIA LG Electronics Latvia vietnē, ir sniegta, „kā ir”, bez jebkāda veida pārstāvības vai garantijas, ne skaidri izteiktas, ne arī netiešas, ieskaitot garantijas par derīgumu pārdošanai, solījumu pildīšanu vai derīgumu jebkādam konkrētam mērķim, bet neaprobežojoties ar tām.

Paziņojums klientu zināšanai

SIA LG Electronics Latvia ir kļuvis zināms par virkni krāpniecisku e-pastu izsūtīšanu, ko veikušas neautorizētas trešās puses, krāpnieciski paziņojot, ka tās veic reklāmas akcijas. Šo izsūtīšanu piemēri ietver nevēlamus e-pastus, kuros paziņots, ka to saņēmēji var saņemt labdarības ziedojumus, loterijas laimestus vai arī tajos tiek sniegti darba piedāvājumi. Mēs apstiprinām, ka neviens no šiem e-pastiem nesatur oficiālus SIA LG Electronics Latvia reklāmas materiālus vai darba piedāvājumus. Tāpēc mēs iesakām šo e-pastu saņēmējiem atturēties no atbildēšanas uz šādiem e-pastiem un/vai personīgās informācijas sniegšanas.

aizvērt