U wordt gelinked naar een pagina buiten het beheer van LG BENELUX. Deze is bedoelt voor internationaal gebruik. De informatie op deze site kan eventueel niet van toepassing zijn op BENELUX. Daarvoor verwijzen we naar de marketing en informatie materialen besschikbaar gesteld in uw land. Deze website bevat ook "toekomstgerichte-statements", dat is, de verklaringen met betrekking tot de toekomst, niet het verleden en evenementen. "toekomstgerichte-statements" hebben door hun aard betrekking op zaken die, zijn in verschillende mate onzeker zijn. Deze onzekerheden kunnen er voor zorgen dat de werkelijke toekomstige LG resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt in de toekomstgerichte-statements statements op deze website.