HVORDAN UTVIKLET TV SEG FØR DEN ULTIMATE OLED-TV-EN KOM?

Learn More

HVORFOR ER OLED-TV den ultimate løsningen?

FORSKJELLEN SOM BARE OLED-TEKNOLOGI KAN LEVERE

LCD/LED-TV skaper et bilde ved å bruke baklys og andre enheter. Lyset skinner gjennom et filter for å skape forskjellige farger, men forstyrrelser kan føre til forvrengning på selve skjermen.
Imidlertid skaper OLED-TV en helt annerledes opplevelse. Akkurat som ildfluer avgir naturlig avgir lys, bruker OLED-TV organiske forbindelser for sine uavhengige belysningspiksler. OLED-TV er den ultimate løsning som eliminerer bakgrunnsbelysning, og skaper perfekt svart og perfekt farge med høy kontrast og ingen forvrengning.

PERFEKT KONTROLL AV LYSET SKAPER DEYPY, MØRKT SVART OG LEVENDE FARGER

OLED TV er en avansert skjerm som styrer lyset perfekt ved å slå pikslene av og på uavhengig.
Takket være disse lysende pikslene, er det bare OLED TV som kan levere rent svart uten glorie-effekt og skape det største spekteret av farger og de klareste bildene.

pattern images

* Mønsterbildene blir testet i et mørkerom under samme betingelser.

OLED HDR, UENDELIG KONTRAST SKAPT UNDER PERFEKT LYSKONTROLL

Uendelig kontrast er også viktig for å vise HDR-innhold (High-Dynamic-Range), og perfekt kontroll over lyset er nøkkelen til uendelig kontrast. Det uendelige kontrastspekteret til OLED-TV med Perfect Black er ideelt for HDR-innhold. Som du kan se på bildet nedenfor, er den uendelige kontrasten til OLED TV-er bedre til å gjengi de mørkere delene av et bilde enn LCD. OLED-TV-er kan gjengi over 20 stopp lysstyrke sammenlignet med bare 14 for de beste LCD-TV-ene.
Det bredere dynamiske omfanget til OLED-TV gjør det mulig å se detaljer som ikke kan ses på en LCD-TV, og dette utgjør en forskjell mellom HDR og OLED HDR.

OLED-TV ER ET PARADIGMESKIFTE INNEN BILDEKVALITET

 • "Hvis 4K HDR OLED som dette er fremtiden for TV,
  så er det en fremtid vi er glade for å være i."
  65EF950V, Stuff, 3/15/2016
 • "OLED 6GV presenterer den ultimate seeropplevelsen,
  og er toppen av bildekvalitet."
 • “Et bra svartnivå medfører vanligvis flotte farger, derfor er det er ingen overraskelse
  å se at fargene til 55EG960V på mange måter er nydelige.”
Learn More

KVALITETEN PÅ INNOVASJONEN TIL OLED-TV ER EN REVOLUSJON INNEN DESIGN

Har du noen gang forestilt deg en TV laget av glass?
OLED-TV med uavhengige lysende piksler gir en ytterst tynn struktur som åpner for en annen nyskapning, nemlig bilde på glass. Bildet projiseres på glass, noe so ikke bare forbedrer bildekvaliteten, men som også å skape et nytt paradigme for design av TV-er.

OLED-TV GJØR DRØMMENE TIL VIRKELIGHET OG SKAPER NYE MULIGHETER

Kan du forestille deg en fleksibel TV? OLED-TV er ikke bare et møbel i stuen din, er det er i konstant utvikling. Den banebrytende teknologien til OLED TV begeistrer og inspirerer.
La OLED TV gi deg verden gjennom tv-en.

SEE OLED TV
top