LG ELECTRONICS INICJUJE INWESTYCJE DOTYCZĄCE OCZYSZCZANIA WODY

  • Zaktualizowane
  • 18/10/2010

Firma LG Electronics poinformowała o zamiarze wejścia na rynek produktów
do oczyszczania wody, aby pomóc rozwiązywać globalne problemy z zaopatrzeniem w ten cenny surowiec, a także skoncentrować się na wytwarzaniu rozwiązań chroniących środowisko naturalne. Przez następne dziesięć lat firma zainwestuje ponad 400 mln USD (większa część inwestycji zostanie przeznaczona na nabycie odpowiednich technologii i na prace badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie) w celu uzyskania do 2020 roku 7 mld USD przychodów.

„Zaopatrzenie w wodę wpływa na każdy aspekt naszego stylu życia, podczas gdy prawie miliard populacji na świecie nie ma dostępu do czystej do picia wody, a ponad 2,5 miliarda mieszkańców nadal żyje w tragicznych warunkach sanitarnych” — powiedział Young-ha Lee, prezes i dyrektor generalny działu urządzeń gospodarstwa domowego (Home Appliance Company) w firmie LG Electronics. „Nasza firma
ma nadzieję wnieść znaczący wkład w zmniejszenie tego globalnego problemu, angażując się w opracowywanie nowatorskich technologii”.

LG Electronics skupi swoje prace badawczo-rozwojowe na opracowaniu zaawansowanego systemu filtracji membranowej — podstawowej technologii i głównego elementu rozwiązań do uzdatniania wody. Firma będzie rozwijała kompetencje swoich pracowników, zatrudniając dodatkowych specjalistów ds. filtracji membranowej oraz inżynierów procesu. Następnym krokiem LG Electronics będzie nawiązanie i rozwój współpracy partnerskiej z firmami z branży, jak również fuzji oraz przejęć, jako elementów biznesowej strategii szybkiego rozwoju w sektorze oczyszczania wody.

Na początek firma wejdzie na rynek uzdatniania wody przemysłowej i zwiększy udział w sektorze oczyszczania ścieków i uzdatniania wody pitnej. Jako jeden z ostatnich etapów, LG Electronics planuje wejść na rynek projektowania, zarządzania, zaopatrywania oraz konserwacji systemów uzdatniania wody w sektorze usług miejskich.

„Globalne problemy z zaopatrzeniem w wodę nie rozwiążą się samoistnie — biura administracji publicznej, mieszkańcy i korporacje będą musiały ściślej ze sobą współpracować” — powiedział Lee. „Rynek rozwiązań oczyszczających wodę rozwija się w tempie 15% rocznie, tak więc firmy mają motywację, aby inwestować w opracowywanie rozwiązań. Lecz poza biznesem — tu wykorzystanie doświadczenia LG Electronics i zaangażowanie w likwidowanie problemów będzie dużym wyzwaniem”.