W celu prawidłowego wyświetlania witryny LG.com trzeba użyć inną przeglądarkę lub zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Witryna LG.com wykorzystuje technikę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu dostosowuje swój wygląd do wielkości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. W celu optymalnego wykorzystania możliwości witryny LG.COM, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej, musisz skorzystać z innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Chrome albo zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, wyłącz w niej „Ustawienia widoku zgodności”. W tym celu:

  • Prawym przyciskiem myszy kliknij górną część okna przeglądarki i upewnij się, czy jest wybrana opcja „Pasek menu”.
  • Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Ustawienia widoku zgodności”.
  • W rozwijanym menu usuń zaznaczenia wszystkich trzech pól wyboru, a następnie kliknij „Zamknij”.
  • Okno przeglądarki zostanie automatycznie odświeżone i będzie można rozpocząć przeglądanie witryny.

LG OGŁASZA WYNIKI FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2010r.

  • Zaktualizowane
  • 10/08/2010

Dobre wyniki działów Home Entertainment oraz Home Appliance równoważą spadek zysków działu komunikacji mobilnej.

Firma LG Electronics (LG) podała przed audytem, zgodne z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), wyniki finansowe za drugi kwartał 2010 r. Mimo utrzymującej się recesji przychody większości działów firmy wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem roku 2009 r. Dobre wyniki działu Home Entertainment (elektroniki dla domu) i Home Appliancce (urządzeń gospodarstwa domowego) pomogły zrekompensować spadek zysku działu komunikacji mobilnej.

Sprzedaż i zyski

W drugim kwartale 2010 r. LG odnotowało sprzedaż na poziomie 12,4 mld USD (14,4 bln KRW) i zysk operacyjny na poziomie 108 mln USD (126 mld KRW). Licząc w USD, skonsolidowana wartość sprzedaży wzrosła o 10% (spadek o 0.7% w wonach koreańskich), natomiast zysk netto spadł o 26% (33% spadku w KRW).

Dział LG Home Entertainment (elektroniki dla domu) odnotował wzrost przychodów o 4% w porównaniu z poprzednim kwartałem 2010 r. i o 19% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co wiąże się z szybkim wzrostem popytu na płaskie telewizory. Wartość sprzedaży wyniosła 4,6 mld USD (5,4 bln KRW), a zysk operacyjny 24 mln USD (28 mld KRW). Sprzedaż telewizorów wzrosła o 47% w porównaniu z rokiem ubiegłym, do poziomu 6,3 mln szt. Dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi, rozszerzeniu portfolio produktów wysokiej klasy i wprowadzeniu nowych telewizorów LCD LED, w kolejnym kwartale zyski działu Home Entertainment LG będą konsekwentnie wzrastały.

Sprzedaż LG Mobile Communications (działu komunikacji mobilnej) wyniosła w drugim kwartale 30,6 mln szt., co stanowi wzrost o 13% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż zwiększyła się w wyniku dalszego wzrostu na rynkach rozwijających się i wprowadzenia nowych smartfonów, takich jak Ally i Optimus Q.

Przychody wzrosły o 5,8% w porównaniu z poprzednim kwartałem, ale spadły o 29,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ze względu na inwestycje w badania i rozwój oraz rozszerzanie kanałów sprzedaży na rynkach rozwijających się, spadła marża zysku operacyjnego na telefony w porównaniu z rokiem ubiegłym.

LG Home Appliance (dział urządzeń gospodarstwa domowego) odnotował w ostatnim kwartale wzrost sprzedaży w wysokości 29%, licząc w USD i 16,5% w wonach koreańskich, osiągając poziom 2,3 mld USD (2,7 bln KRW). Zysk operacyjny wyniósł 159 mln USD (185 mld KRW). 30-procentowy wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych w porównaniu z rokiem ubiegłym osiągnięto głównie dzięki rosnącej sprzedaży w Ameryce Północnej, Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz rosnącemu popytowi na rynkach rozwijających. Umocnienie wyników działu Home Appliance LG będzie w dalszym ciągu postępowało dzięki produktom takim jak sprężarka liniowa czy pralka 6 Motion z napędem bezpośrednim Direct Drive. Firma będzie rozwijała również swoje działy odpowiedzialne za opiekę zdrowotną oraz OEM (Original Equipment Manufacturer)

LG Air Conditioning (dział urządzeń klimatyzacyjnych) odnotował wzrost sprzedaży o 11%, licząc w USD i 0,3% w KWR, osiągając poziom 1,4 mld USD (1,6 bln KRW). Zysk operacyjny wyniósł 51 mln USD (59 mld KRW). Pozycję działu urządzeń klimatyzacyjnych będzie umacniało wprowadzenie nowych, energooszczędnych produktów oraz zwiększone inwestycje w baterie słoneczne. Motorem rozwoju działu będzie również oświetlenie LED.

LG Business Solutions (dział rozwiązań dla firm) odnotował wzrost sprzedaży o 14,7%, licząc rok do roku, osiągając poziom 1,0 mld USD (1,2 bln KRW). Stało się to głównie dzięki rosnącemu na świecie popytowi na monitory z tunerem TV i monitory LCD LED. Dział Business Solutions zamierza rozwijać ofertę dla branży samochodowej i sektora handlu poprzez wprowadzanie nowych produktów i nawiązywanie nowych kontaktów partnerskich.

Sprawozdanie finansowe, pozycje nieoperacyjne

Zysk netto w drugim kwartale 2010 r. wzrósł o 27% w porównaniu z poprzednim kwartałem, do poziomu 736 mln USD (856 mld KRW), w związku z wyłączeniem spółki LG Innotek ze skonsolidowanych danych LG i uzyskanym z tego tytułu zyskiem w wysokości 815 mld KRW. Spółka LG Innotek wyemitowała akcje pochodzące z konwersji obligacji zamiennych i obligacji z gwarancjami, w związku z czym w kwietniu 2010 r. została wyłączona z konsolidacji.

W 2010 r., w celu ujednolicenia księgowości i sprawozdawczości finansowej w skali globalnej, LG przyjęła Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Wyniki 94 podmiotów zależnych, w których LG posiada ponad 50% praw głosu, zostały skonsolidowane zgodnie ze standardami MSSF.

Kierunki i perspektywy na III kwartał 2010 r.

Spółka oczekuje, że w trzecim kwartale 2010 r. osiągnie niewielki wzrost dzięki dalszej poprawie sytuacji gospodarczej w skali globalnej. LG będzie kontynuować politykę wprowadzania nowych produktów w swoich kluczowych kategoriach, w tym smartfonów, a także zamierza intensywnie inwestować w prace badawczo-rozwojowe oraz rozwijać produkty wysokiej klasy w celu umocnienia swojej pozycji w poszczególnych kategoriach.

Wyjaśnienia dotyczące kursów wymiany w II kw. 2010 r.

Kwoty w wonach koreańskich (KRW) zostały przeliczone na USD wg średniego kursu wymiany w odpowiednim kwartale, tj. 1163 KRW za 1 USD w II kw. 2010 r. oraz 1291 KRW za 1 USD w II kw. 2009 r.

###

Informacje o firmie LG Electronics

LG Electronics jest jednym z największych na świecie producentów innowacyjnych urządzeń elektronicznych, produktów do telekomunikacji mobilnej oraz sprzętu gospodarstwa domowego dla klientów indywidualnych. Ma 84 filie na całym świecie i zatrudnia ponad 84 000 pracowników w 115 oddziałach. LG, który w 2008 r. osiągnął w skali globalnej sprzedaż 44,7 mld USD, składa się z pięciu działów: Home Entertainment (elektronika dla domu), Mobile Communications (telekomunikacja mobilna), Home Appliance (sprzęt gospodarstwa domowego), Air Conditioning (klimatyzacja) oraz Business Solutions (rozwiązania dla biznesu). Należy do czołowych producentów płaskich ekranów telewizyjnych, urządzeń audio i wideo, telefonów komórkowych, klimatyzatorów i pralek. Dzięki podpisaniu długoterminowej umowy stał się globalnym  i technologicznym partnerem Formuły 1™. W ramach tego porozumienia LG zyskało wyłączne prawa do używania nazwy i prawa marketingowe jako oficjalny dostawca urządzeń elektronicznych, telefonów komórkowych i urządzeń do przetwarzania danych dla Formuły 1.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.lge.com