W celu prawidłowego wyświetlania witryny LG.com trzeba użyć inną przeglądarkę lub zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Witryna LG.com wykorzystuje technikę Responsive Web Design (RWD), dzięki czemu dostosowuje swój wygląd do wielkości ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlana. W celu optymalnego wykorzystania możliwości witryny LG.COM, prosimy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 8 lub starszej, musisz skorzystać z innej przeglądarki, takiej jak Firefox lub Chrome albo zaktualizować przeglądarkę Internet Explorer do nowszej wersji (IE9 lub nowsza).

Jeśli używasz przeglądarki Internet Explorer 9 lub nowszej, wyłącz w niej „Ustawienia widoku zgodności”. W tym celu:

  • Prawym przyciskiem myszy kliknij górną część okna przeglądarki i upewnij się, czy jest wybrana opcja „Pasek menu”.
  • Z paska menu wybierz „Narzędzia”, a następnie „Ustawienia widoku zgodności”.
  • W rozwijanym menu usuń zaznaczenia wszystkich trzech pól wyboru, a następnie kliknij „Zamknij”.
  • Okno przeglądarki zostanie automatycznie odświeżone i będzie można rozpocząć przeglądanie witryny.

LG: ROK 2013 ZAKOŃCZONY NA PLUSIE I PONAD 50% WZROST SPRZEDAŻY SMARTFONÓW

  • Zaktualizowane
  • 30/01/2014

Dział LG Home Entertainment odnotował w roku 2013 przychody w wysokości 5,58 mld USD (5,93 bln KRW), co oznacza wzrost o 18 procent w skali kwartału oraz 369,86 mln USD (404,80 mld KRW) dochodu operacyjnego. Pomimo zwiększonego popytu na telewizory LCD w Ameryce Północnej, Azji i krajach WNP, całoroczny przychód zmalał o 5 procent w porównaniu do roku ubiegłego. W poszczególnych kwartałach 2013 r. wzrastały stopy zysku operacyjnego, co było spowodowane mocniejszą ofertą produktów, wzbogaconą o modele klasy High-end, takie jak telewizory OLED oraz Ultra HD, które według prognoz będą cieszyć się rosnącym popytem w roku 2014.

 

Dział LG Mobile Communications odnotował wzrost przychodów o 29 procent w skali roku, do poziomu 11,85 mld USD (12,97 bln KRW), oraz o 18 procent w skali kwartału, do poziomu 3,38 mld USD (3,59 bln KRW), do czego przyczyniła się zwiększona sprzedaż smartfonów LTE, takich jak G2 oraz Nexus 5. Sprzedaż smartfonów wyniosła 13,2 miliona sztuk, co oznacza wzrost o 54 procent w porównaniu do roku ubiegłego. Pozytywny wpływ ulepszonej oferty produktów został skompensowany zwiększonymi inwestycjami marketingowymi, których celem jest zwiększenie wartości marki LG, a także nasilającą się konkurencją cenową.

 

W czwartym kwartale wartość sprzedaży działu LG Home Appliance wyniosła 2,67 mld USD (2,84 bln KRW), co oznacza spadek o 4 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, jednak całoroczne przychody działu wzrosły o 5 procent w stosunku do roku 2012. Większa wartość sprzedaży w Ameryce Północnej oraz Chinach została zniwelowana spowolnieniem na rynkach rozwijających się, takich jak Indie, czy Ameryka Środkowa i Południowa. Dzięki poprawionej strukturze kosztów oraz zwiększonej sprzedaży produktów o dużej rentowności, w czwartym kwartale 2013 poprawiła się zyskowność, która wyniosła 78,08 mln USD (83,40 mld KRW) rok do roku. Przewiduje się, że wraz z poprawiającą się sytuacją ekonomiczną, w roku 2014 wzrośnie popyt na urządzenia LG na rynkach rozwiniętych, takich jak Ameryka Północna i Europa.

 

W czwartym kwartale dział LG Air Conditioning & Energy Solutions odnotował wartość sprzedaż na poziomie 677,33 mln USD (719,70 mld KRW), co oznacza wzrost o 8 procent w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. Wzrost obrotów działu był spowodowany głównie rosnącą sprzedażą komercyjnych systemów klimatyzacyjnych na rynkach zagranicznych. W skali całego roku dział odnotował 4,24 mld USD (4,64 bln KRW) przychodów, co świadczy o wzroście o 8 procent w skali roku, oraz 255,71 mln USD (279,50 mld KRW) dochodu operacyjnego. Przewiduje się, że rosnący popyt na klimatyzatory komercyjne o dużej sprawności energetycznej oraz na klimatyzatory inwerterowe do budynków mieszkalnych przełoży się na dalszą poprawę rentowności firny LG w roku 2014.

 

W czwartym kwartale 2013 r. skonsolidowane przychody LG wyniosły 14,03 mld USD (14,92 bln KRW) a dochód operacyjny 223,89 mln USD (238,1 mld KRW). Skonsolidowane wyniki finansowe za ten okres wykazały stratę netto 60,21 mln USD (63,5 mld KRW), głównie z powodu wyższych wydatków nieoperacyjnych będących skutkiem różnic kursowych.

 

 

Kierunki na rok 2014

W roku 2014 firma LG Electronics planuje wzrost przychodów do poziomu 62,30 bln KRW oraz wydatki inwestycyjne na poziomie 3 bln KRW.

 

Wyjaśnienia dotyczące kursów walut w 4. kw. 2013

Wszystkie informacje dotyczące efektywności zarządzania oraz wyników finansowych firmy LG Electronics w czwartym kwartale 2013 przygotowano w postaci skonsolidowanej zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Począwszy od 1 stycznia 2013, firma LG Electronics uwzględnia spółkę LG Innotek jako skonsolidowany podmiot zależny, stosownie  do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej dostosowaną do warunków koreańskich (K-IFRS) 1001 „Skonsolidowane wyniki finansowe”. Porównawcze skonsolidowane dane finansowe zostały odpowiednio skorygowane. Kwoty w wonach koreańskich (KRW) zostały przeliczone na dolary amerykańskie (USD) po uśrednionym kursie z odpowiedniego kwartału: 1063 KRW za 1 USD (2. kw. 2013) oraz 1091 KRW za 1 USD (4. kw. 2012). Średni kurs za cały rok 2013 wynosił 1095 KRW za 1 USD.

 

 

# # #

Pozostałe informacje prasowe dostępne są w biurze prasowym firmy LG Electronics.

Link: BIURO PRASOWE LG ELECTRONICS

Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości dostępne są w bibliotece multimedialnej LG.

Link: BIBLIOTEKA MULTIMEDIALNA LG

# # #

 

O firmie LG Electronics, Inc.

Firma LG Electronics Inc. jest jednym z głównych światowych producentów oferujących innowacyjne technologie w dziedzinie elektroniki użytkowej, urządzeń mobilnych oraz sprzętu AGD. LG zatrudnia 87 000 osób w 113 oddziałach na całym świecie. W roku 2012 globalna sprzedaż firmy osiągnęła wartość 45,22 miliarda USD. Działalność LG Electronics obejmuje cztery działy: Home Entertainment, Mobile Communications, Home Appliance oraz Air Conditioning & Energy Solutions. LG jest jednym z największych na świecie producentów płaskich telewizorów, urządzeń mobilnych, klimatyzatorów, pralek oraz lodówek. W roku 2012 firma otrzymała tytuł ENERGY STAR® Partner of the Year. Więcej informacji pod adresem www.lg.com oraz www.lge.pl.

Ewa Lis

PR Manager

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 48 17 607

e-mail: ewa.lis@lge.com