REAKCIJA KOMPANIJE LG ELECTRONICS POVODOM PITANJA PRIVATNOSTI SMART TELEVIZORA

  • Updated
  • 2013 11. 25

Kompanija LG oduvek stremi ka tome da poboljša iskustvo gledanja Smart televizora. Nedavno nam je skrenuta pažnja da se pojavio problem vezan za navodno prikupljanje informacija o sadržaju gledanog TV programa bez dozvole vlasnika. Imajući u vidu da nam je privatnost korisnika veoma bitna kada je u pitanju Smart TV iskustvo, započeli smo istragu vezanu za ove tvrdnje.

 

Kompanija LG se ne bavi, niti se ikada bavila ciljanim reklamiranjem koristeći informacije prikupljene od vlasnika LG Smart televizora. Podaci poput kanala, TV platforme i izvora emitovanja koji se prikupljaju od strane određenih LG Smart televizora nisu lične prirode, već informacija o gledanom sadržaju. Ove informacije se prikupljaju kako bi se preporučio sadržaj ostalim gledaocima Smart televizora. Utvrdili smo da čak i kada se ova funkcija isključi od strane korisnika, ona nastavlja da prenosi informacije o sadržaju iako se podaci ne zadržavaju na serveru. Trenutno pripremamo ažurirani firmware koji će neposredno biti dostupan i koji će ispraviti ovaj problem na svim LG Smart televizorima tako da kada se ova funkcija isključi,  nikakve informacije se neće prenositi.

 

Takođe nam je skrenuta pažnja da se imena medijskih datoteka sačuvanih na eksternim hard diskovima poput USB uređaja sakupljaju od strane LG Smart televizora. Iako se imena datoteka nisu čuvala, prenos takvih datoteka je bio deo nove funkcije koja je pretraživala podatke sa interneta (meta podatke) vezane za program koji se gleda u cilju poboljšanja celokupnog iskustva korišćenja uređaja. Ova funkcija nikada nije u potpunosti implementirana, što takođe znači da nikakvi lični podaci nisu nikada bili sakupljani i sačuvani. Ova funkcija će takođe biti uklonjena sa LG Smart televizora zahvaljujući ažuriranom softverom.

 

LG iskreno žali zbog svih briga koje je ovo otkriće eventualno izazvalo, te će nastaviti da teži ka ispunjivanju svih očekivanja svojih korisnika i javnosti. Nadamo se da će nova verzija ažuriranog softvera ispraviti sve postojeće zabune.